Fördjupning fackförbunden

LAS-paketet kontroversiellt när facken värvar

Nya Las undertecknades av arbetsmarknadens parter förra året . Men fackförbunden är splittrade i synen på hur de nya reglerna har påverkat medlemsrekryteringen.
Nya Las undertecknades av arbetsmarknadens parter förra året . Men fackförbunden är splittrade i synen på hur de nya reglerna har påverkat medlemsrekryteringen.

Las-paketet som argument i medlemsvärvningen är en kontroversiell fråga. Den splittrar LO-förbunden lika mycket som själva överenskommelsen. Även bland TCO-förbunden finns olika åsikter.

enkät

DETTA VAR FRÅGORNA:

1. Hur har Las-paketet påverkat möjligheten att värva medlemmar till ert förbund?

a. Det har blivit lättare

b. Det har blivit svårare

c. Det påverkar inte

2. Kan ert förbund använda Las-paketet som argument i medlemsvärvningen?

a. Ja, det är ett bra argument

b. Nej, det ger oss inga argument

c. Vi har inte tagit ställning till detta

3. Hur har Las-paketet påverkat bilden av facket?

a. Facket framstår som starkare och mer ansvarstagande än tidigare.

b. Ingen förändring av bilden på facket.

c. Facket framstår som svagare än tidigare.

Enkäten skickades till elva förbund. Endast Kommunal valde att inte svara alls.

Ja, överenskommelsen och omställningsstödet är ett starkt argument i rekryteringen. Nej, nu framstår facket som svagare än tidigare. Så skiftande är svaren på Lag & Avtals enkät om Las-paketet som stöd i rekryteringen av nya medlemmar till facket.

Det är ingen vetenskaplig undersökning som tidningen har gjort. Ett tiotal fackförbund fick tre enkla frågor (se faktaruta). Vi ville veta om Las-paketet påverkar möjligheten att värva medlemmar, om det är ett bra argument i rekryteringen och om bilden av facket har förändrats.

Förbund som hade framträdande roller i förhandlingarna ser naturligtvis en potential i paketet när de ska locka till sig nya medlemmar.

Unionen har valt att inte kryssa i svarsalternativen i enkäten med motiveringen att det inte finns några enkla svar på frågorna. Förbundet skickar i stället en skriftlig kommentar.

”Det bör gynna medlemsvärvningen. Vi är stolta över att ha varit med och förhandlat fram denna historiska reform”, skriver Unionen.

Förutsättningarna för rekryteringen påverkas av många olika faktorer. Förbundet ser en ökad vilja att gå med i facket sedan slutet av förra våren och den håller i sig. Inte minst oron för jobben i lågkonjunkturen spelar en roll. I den här situationen är till exempel omställningsstudiestödet väldigt viktigt, framhåller Unionen.

Facket hade aldrig fått igenom detta om det inte hade varit stort och starkt, säger man.

”Det är också därför värvningen är så viktig. Många medlemmar leder till ökad förhandlingsstyrka. På så sätt kan vi bidra till ett förbättrat arbetsliv.”

Även IF Metall spelade en nyckelroll när Las-paketet utformades. Förbundet svarar kort och koncist på enkäten: ja, det underlättar värvningen och paketet är ett bra argument. Facket framstår som starkare än tidigare.

Men Las-paketet splittrar fortfarande LO. Motståndarna till överenskommelsen och ändrade turordningsregler ser ingen möjlighet att locka medlemmar med detta.

Både Transport och Seko säger att det inte påverkar medlemsvärvningen och att facket nu framstår som svagare än tidigare. Trots sitt motstånd har Seko känt sig tvingat att skriva på det nya huvudavtalet för att rädda förmåner i paketet till sina medlemmar. Hotell- och restaurangfacket var däremot det tredje LO-förbundet att ansluta sig till överenskommelsen efter IF Metall och Kommunal.

”Vi är övertygade om att nya Las framöver kommer att bli ett starkt argument för vår medlemsrekrytering”, skriver Hotell- och restaurangfacket.

Även bland tjänstemän och akademiker är synen på Las-paketet splittrad. Sprickan gick rakt igenom Journalistförbundet som löste frågan med en medlemsomröstning. En majoritet sa ja till huvudavtalet.

”För oss var enkäten svår att svara på, eftersom vi vet att våra medlemmar har haft olika åsikter kring om detta varit positivt eller negativt för förbundet och för enskilda medlemmar. Olika argument funkar för olika individer”, skriver förbundet.

Finansförbundet har mött ett annat problem med överenskommelsen. Dess motpart är inte medlem i Svenskt Näringsliv och förbundet självt är inte medlem i PTK.

”Vi omfattas inte av huvudavtalet och därför inte av många av förändringarna i det så kallade Las-paketet. Kanske är det därför vi inte märkt av någon förändring ur ett värvningsperspektiv”, skriver förbundet.

Både Akavia och SSR inom Saco ser däremot bara fördelar ur värvningsperspektivet. Paketet är ett bra argument och facket framstår som starkare och mer ansvarstagande.

TCO-förbundet Vision håller med om att facket nu framstår som starkare, men har ingen åsikt om hur det påverkar medlemsvärvningen. ●