Arbetsdomstolen

Ledarna: Avskedandet var politiskt

Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna. Foto: Jörgen Appelgren

ARBETSDOMSTOLEN. Fackförbundet ledarna stämmer det kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem för att ha avskedat en hög chef. Ledarna menar att det är den politiska ledningen i Ängelholm som agerat på tidigare bristande ägarkontroll av bolaget.

Publicerad

Fackförbundet ledarna stämmer Ängelholmshem och Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, i Arbetsdomstolen för att bolaget har avskedat en hög chef utan att det enligt förbundet ens ska finnas saklig grund för uppsägning.

Ledarna med chefsjuristen Sara Kullgren yrkar i första hand att avskedandet ska förklaras ogiltigt och kräver ekonomiskt skadestånd för utebliven lön och bilförmån på cirka 70 000 kronor i månaden, från avskedandet till dagen för huvudförhandling i Arbetsdomstolen, samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor. Förbundet garderar stämningen utifall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits skäl för avskedande men saklig grund för uppsägning. I det fallet yrkar förbundet istället på lön under uppsägningstiden och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Bakgrunden är en uppmärksammad händelse i Ängelholm. Det allmännyttiga bostadsbolaget Ängelholmshem hade hamnat i blåsväder efter att en utredning av KPMG visat på oegentligheter i bolaget, där flera chefer ska ha bokfört representation på felaktigt sätt. De ska även ska ha umgåtts på ett olämpligt sätt med leverantörer till bolaget.

Det hela ledde till att hela styrelsen byttes ut och att även flera chefer tvingades gå. Några av cheferna blev utköpta. Men enligt Ledarna blev den chefen som förbundet driver fallet för avstängd från jobbet i somras och en månad senare fick chefen besked om att han var avskedad.

Enligt ledarna visar inte utredningen att chefen gjort några oegentligheter. Istället anser förbundet att avskedandet synes vara resultatet av att en ny politisk ledning agerat på tidigare bristande ägarkontroll från kommunen av fastighetsbolaget. Cheferna som lastats för brister i KPMG:s utredning har inte fått tillfälle att lämna synpunkter på rapportens slutsatser, ändå ska kommunen, enligt Ledarna ha valt att agera på rapporten.

Enligt förbundet har Ängelholmshem redogjort för flera orsaker som ska ha legat bakom avskedandet, band annat felaktig bokföring och felaktiga attestkedjor. Men chefen tillbakavisar kritiken och menar att det gått rätt till. Chefen hänvisar också till att de årliga revisionsrapporterna inte föranlett några anmärkningar.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev