Arbetsdomstolen

Ledarna tar strid för kommunchefer som anställde anhöriga

Fackförbundet Ledarna menar att två chefer avskedades på ett felaktigt sät och stämmer arbetsgivaren Nybro kommun i Arbetsdomstolen. Att de anställt nära anhöriga var godkänt av högre chefer. Foto: TT

ARBETSRÄTT. Fackförbundet Ledarna stämmer Nybro kommun i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedandet av två chefer. Den ena chefen har anställt sin dotter och den andra har anställt sin svärdotter. Rekryteringarna var godkända, hävdar Ledarna.

Publicerad

Förbundet kräver allmänt skadestånd på 150 000 vardera till cheferna. För den ena kräver förbundet att kommunen betalar månadslön på 45 000 kronor fram till dagen för huvudförhandling i AD, och för den andra chefen är yrkandet 50 000 kronor i månaden.

Bakgrunden till konflikten är att Nybro kommun anställde två enhetschefer som startade ett hem för äldre och funktionshindrade. Den ena chefen anställdes i januari i år och den andra i mars. En av uppgifterna för cheferna var att rekrytera cirka 60-70 medarbetare till hemmet.

Det arbetet drog igång samtidigt som corona-pandemin bröt ut i kommunen. I stämningsansökan beskriver Ledarna situationen som kaotisk då kommunledning var upptagen i ständiga krismöten varvid de två cheferna inte fick nödvändig vägledning. Ganska snabbt blev en av cheferna dessutom sjukskriven vilket gjorde att den kvarvarande chefen under en tid fick ansvar för hela rekryteringsuppdraget.

I maj stängdes cheferna av från arbetet och en månad senare fick de besked om att de var avskedade. Men Ledarna menar att det inte ens finns saklig grund för uppsägning.

I stämningsansökan redogör Ledarna för Nybros kommuns skäl. Det handlar om intressekonflikter där en chef anställt sin dotter och den andra sin svärdotter. Kommunen menar också att de närstående ska ha fått för höga löner. Vidare anser kommunen att flera rekryteringar har gjorts där man klassat personalen fel utifrån deras titlar och att cheferna ska ha satt för höga löner på de nyrekryterade. Cheferna ska också ha överrekryterat nattpersonal. En av cheferna ska även ha brutit mot kommunens förbud mot att röka på arbetstid.

De två chefernas inställning, enligt stämningsansökan, är att både rekryteringen av dottern och svärdottern var godkänd av högre chefer i kommunen. Den ena chefens dotter var dessutom redan anställd i kommunen som undersköterska.

När det gäller titelsättning på de nyrekryterade bestrider cheferna i huvudsak att det skulle ha blivit fel, men medger fel i några fall. En av cheferna anser att hon försökt få klarhet i vad titeln "omsorgsbiträde" innebär utan att få svar från sina högre chefer. Chefen menar också att de felaktiga titelsättningarna har korrigerats.

Angående lönesättning anser cheferna att de hållit sig inom det spann som är brukligt och hänvisar till SKR:s lönestatistik. Detta gäller både för rekryteringen av de närstående och för övrig rekrytering.

Den chef som anklagats för att ha rökt på arbetstid bestrider detta.

Ledarna åberopar tvåmånadersregeln för vissa av de skäl som kommunen framför.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev