Debatt

Ledarna vill inskränka min självbestämmanderätt

I Sverige idag har vi en föräldraledighet som innebär viss valfrihet, en valfrihet som vissa politiska partier vill inskränka - och nu har även mitt fackförbund, Ledarna, tydliggjort att det vill gå på samma linje, skriver Josefin Wilson.

REPLIK. Ledarnas Annika Elias och Anna Thoursie anser att vi kan klara framtida chefsförsörjning genom att jämställdhetscertifiera föräldraskapet så att kvinnor inte halkar efter. Så effektivt att genom inskränkning av rådande föräldraledighetslagstiftning se till att kvinnor är mer på jobbet och mindre hemma – och dessutom bestämma detta över våra huvuden, svarar Josefine Wilson. 

Jag är kvinna, jag är mamma men i det här sammanhanget är jag framförallt chef och medlem i fackförbundet Ledarna. I skrivande stund har jag två dagar kvar tills jag får träffa mitt andra barn och därefter kommer jag att vara föräldraledig i ungefär ett år. I Sverige idag har vi en föräldraledighet som innebär viss valfrihet, en valfrihet som vissa politiska partier vill inskränka – och nu har även mitt fackförbund, Ledarna, tydliggjort att det vill gå på samma linje.

Det handlar enligt debattörerna om framtida chefsförsörjning och att man vill jämställdhetscertifiera föräldraskapet för att kvinnor inte ska halka efter gällande "framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling". 

Det viktigaste för en förälder, och första prio, ska nämligen vara jämställdhet på arbetsmarknaden, framtida chefsförsörjning och framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling - särskilt för kvinnor!

Nu har alltså även Ledarna klargjort att nåde dig om du är 1. Kvinna 2. chef och faktiskt vill prioritera tid med dina barn och dessutom 3. vill kunna bestämma över föräldraledighetens uttag tillsammans med din partner. Så effektivt att genom inskränkning av rådande föräldraledighetslagstiftning se till att kvinnor är mer på jobbet och mindre hemma – och dessutom bestämma detta över våra huvuden! 

Vilken härligt ny jämställdhetstanke – att bestämma över kvinnor och vilka val de gör - jag riktigt myser och känner hur kvinnor gynnas av det här – att någon annan bestämmer över dem - eller inte...! Att bestämma över kvinnor och inskränka deras valmöjligheter – vilken ny grej – eller inte...! Men däremot ett effektivt sätt att frånta arbetsgivarna deras skyldigheter – ja, det vore det verkligen! För det finns nämligen två sidor av det här myntet.

Läs också:

Rådande lagstiftning säger att missgynnande från arbetsgivare på grund av föräldraledighet (FL 16 §) är förbjudet, men visst är det lättare att låta föräldrar/familjer ta smällen istället för att se till att alla arbetsgivare tar sitt ansvar! För det som händer är att man vill lyfta missgynnandeförbudet från arbetsgivarnas axlar och istället lägga hela ansvaret på föräldrar och familjer – det vill säga missgynna dem på bred front genom att inskränka deras egna möjligheter att själva bestämma över fördelning av föräldraledighet...!

Skönt för arbetsgivarna, mindre skönt för alla de familjer och föräldrar som i framtiden kan komma att förlora sin självbestämmanderätt över sitt uttag av föräldraledighet. 

High five för jämställdhet – men mindre high five för inskränkningen som nu till och med Ledarna vill gå i bräschen för. Ledsamt och knappast i enlighet med Ledarnas egen ideologi som lyder "Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrens- kraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna chefer genom att utgå från individens behov och önskemål."

Josefine Wilson,

engagerad chef och engagerad mamma