Nyheter

LO: ”Egenföretagare får organisera sig själva”

Handels avtalssekreterare Per Bardh är negativt inställd till att organiserar F-skattare som till exempel egenföretagande frisörer.
Handels avtalssekreterare Per Bardh är negativt inställd till att organiserar F-skattare som till exempel egenföretagande frisörer.

Solidaritet. Fackförbunden kommer inte undan frågan om de ska organisera F-skattare eller ej. Lag & Avtal har pratat med några av LO-förbunden som har haft frågan uppe till diskussion. De säger nej. Hittills, i alla fall.

Publicerad

Medan det i vissa akademiker- och tjänstemannaförbund är väletablerat att organisera egenföretagare, har många av LO-förbunden ännu inte valt att släppa in dem.

– Vi har svårt att företräda dem med kollektivavtalet i botten, för de är per definition inte arbetare, säger Matts Haglund, organisationssekreterare på Transport. Han ger därmed uttryck för synen hos flera LO-förbund.

Oreglerad taxiverksamhet och lastbilschaufförer som arbetar med F-skattsedel har blivit ett välkänt fenomen. Transports inställning är att många av de här förarna är tvingade att bli sina egna, att de egentligen borde ha en anställning. Men gränsdragningen är inte helt enkel att göra, säger Matts Haglund.

Kommunal har ett liknande problem, om än i mindre skala.

– Vi har inte fullständig statistik, men där vi ser att det finns och ökar är inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. På vissa håll ser vi förmedlingsföretag som förmedlar tjänster till enmansföretag, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal.

Gruppen verkar dock inte ha vuxit dramatiskt och dess villkor är sällan aktuella i förbundet.

– Om vi ser att de borde vara anställda kan de bli medlemmar och vi driva deras ärenden. Men under mina fem år på det här jobbet har vi inte haft några sådana fall.

Inom byggbranschen växer gruppen ofrivilliga F-skattare och har blivit väldigt vanligt. Därför har frågan om att organisera F- och F/A-skattare diskuterats flera gånger inom Byggnads, senast på förbundets fullmäktige.

– Vi vet inte hur det blir, men vi behöver se verkligheten som den är. Och den är att många byggnadsarbetare växlar mellan A- och F-skatt, och de är helt oskyddade i dag, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Att organisera dem skulle ha fördelen att man tar tillvara alla byggarbetares intressen. Samtidigt ser Byggnads helst att företag anställer sin personal. En lösning som ligger utanför förbundets mandat tror Johan Lindholm vore om regeringen tog tillbaka 2009 års regeländring som gör det möjligt för F-skattare att arbeta för bara en uppdragsgivare. Tidigare krävdes minst tre.

I Handels yrken är det framför allt bland frisörer som det sedan länge finns en grupp egenföretagare. Det säger avtalssekreteraren Per Bardh, som är tveksam till att skaffa sig det han kallar ett ”andra ben”; nämligen att organisera F-skattare – särskilt som det handlar om en grupp som inte växer märkbart.

– Vi kan ju aldrig erbjuda några trygghetsregler. Om det blir problem som behöver drivas rättsligt skulle det bli mycket dyrare för egenföretagarna och jag tror inte andra medlemmar är beredda att betala för det.

Frågan om att organsera egen­före­tagare väcktes på Handels kongress 2011, men fick inte tillräckligt gehör.

– Innan man kliver in i rollen som F-skattande frisör ska man nog tänka efter ordentligt om man kan driva det här med vinst. Min personliga åsikt är att de får organisera sig själva, om de behöver det, säger Per Bardh.

På LO centralt vill man bekämpa det ofrivilliga F-skattandet, inte minst där det handlar om att F- och A-skattare i praktiken utför samma jobb på olika villkor.

– Vi tycker det är bättre att gå på a-kassa och få en vidareutbildning än att få starta eget-bidrag. Om F-skattarna blir väldigt många kan det påverka lönenivåer och kollektivavtal och därmed göra det omöjligt att vara anställd i vissa branscher. Då måste vi fundera på hur vi ska företräda deras intressen, säger LO-juristen Sofie Rehnström.

Få företagare är med i a-kassan

Flera a-kassor, bland annat Småföretagarnas a-kassa, accepterar egenföretagare som medlemmar. För att få rätt till A-kassa måste egenföretagaren lägga ned sitt företag eller lägga det som ”vilande”, alltså inaktivt. Rätten till ersättning ska vara likvärdig som för a-skattare, med en tydlig skillnad: som egenföretagare kan du inte få a-kassa på deltid, vilket är möjligt för tidigare anställda i upp till 75 dagar. Regeln syftar till att undvika att olönsamma drivs vidare med ”understöd” av a-kassa på deltid, vilket bland annat anses kunna snedvrida konkurrens.

De tre största a-kassorna för småföretagare hade i januari 2016 tillsammans runt 130 000 medlemmar.

De flesta egenföretagare är inte med i någon a-kassa.

Källa: Arbetslöshetskassornas samorganisation