NYHETER

LO vill ha högkostnadskydd för tandvård

LO-kongressen anser att högkostnadsskyddet även ska gälla tandvård (Arkivbild).

Tandvård och förslitningsskador var två stora ämnen på LO-kongressen. 

Publicerad Uppdaterad

Med total enighet antogs LO-styrelsens förslag att verka för att kostnader för tandvård ska inkluderas i sjukvårdens högkostnadsskydd, som en del i den vanliga sjukvården. Trots det väckte frågan om fri tandvård ett oerhört engagemang under kongressöndagen och talarlistan var lång. Många av talarna upprördes av Tidöpartiernas förslag att ta bort den fria tandvården för unga mellan 19-24 år, en åtgärd som antogs drabba LO:s medlemmars familjer hårt. Några ville utreda vilka konsekvenser en höjning av åldern för fri tandvård får.

”Unga bor hemma längre. De pluggar längre. Vilka är det då som får stå för kostnaden?

Det blir en klasskillnad, en orättvisa i samhället”, sa Michael Lorin Söderkvist, från Transportarbetareförbundet.

”Tänderna är en del av kroppen och det är på tiden att tänderna omfattas av samma högkostnadsskydd som andra delar av kroppen”, ansåg Carina Lindberg från Seko, som bland att pekade på forskning som flera gånger kunnat visa att andelen hjärtsjukdomar är kraftigt förhöjd hos patienter som har stora problem med tänderna.

”Tandvård har blivit en klassfråga. Många låginkomsttagare väljer bort nödvändig tandvård för att man inte har råd”, sa hon.

Flera talare var eniga om att ”ta tillbaka en fråga som faktiskt är vår” och kraftsamla runt en generell tandvårdsreform 2026.

En annan motion gällde förslitningsskador som är kopplade till monotont och repetitivt arbete. De ska klassas som arbetsskador, vill LO.

Det var handelsanställdas förbund i Örebro som under LO-kongressen pläderade för att det nya arbetslivet med allt högre press och många enformiga rörelser leder till att många drabbas av förslitningsskador. Men försäkringssystemet har inte hängt med och idag är det svårt att få en förslitningsskada klassad som arbetsskada.

En enhällig LO-kongress och gav därmed i uppdrag åt LO att verka för att förändra detta.

Läs mer: