KARTLÄGGNING

Lönerna i kvinnodominerade bristyrken tappar mark

Barnmorskors genomsnittslön är 7 300 kronor lägre än
för likvärdiga civilingenjörer. Bilden är från en demonstration 2021.
Barnmorskors genomsnittslön är 7 300 kronor lägre än för likvärdiga civilingenjörer. Bilden är från en demonstration 2021.

KARTLÄGGNING. Kvinnodominerade yrken avlönas lägre än likvärdiga manligt dominerade yrken. Utbud och efterfrågan styr enligt en förklaring. Men även om det är personalbrist i ett kvinnodominerat yrke är det lägre betalt än likvärdiga manliga yrken utan brist.

Publicerad Uppdaterad

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete är en bärande princip i diskrimineringslagen. Att kvinnor och män ska ha lika lön för arbete av lika värde är också något som väldigt många centrala kollektivavtal reglerar. Lagen tar sikte på arbetsgivarens skyldighet att genom aktiva åtgärder åstadkomma jämställda löner inom företaget eller verksamheten.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →