Nyheter

Lönesamtal en utmaning under pandemin

Din lön påverkas av att du har rätt kompetens. Att vidareutbilda dig digitalt visar att du vill utvecklas och att du hänger med i utvecklingen, tipsar Sören Lundgren. Foto: Akavia

CORONAVIRUS. Distansarbete under pandemin innebär utmaningar för den som vill få upp sin lön: – Risken är att man träffar chefen för sällan och att det uppstår missförstånd kring uppnådda mål, säger Sören Lundgren, Akavias löneexpert.

Publicerad

– Missade mål på grund av missförstånd eller okunskap bäddar för ett dåligt förhandlingsläge under lönesamtalet, säger Sören Lundgren, enligt ett pressmeddelande.

Han rekommenderar den som arbetar på distans att ha regelbundna avstämningar med lönesättande chef och kräva tydliga mål och ramar över vilka förväntningarna är.

– Regelbundna avstämningar är också viktiga för att skapa synlighet för sina prestationer. På så vis är distansarbete en bra möjlighet för den som normalt har svårt för att hamna på chefens radar, säger Sören Lundgren.

Akavia

  1. Ha regelbundna avstämningar. Bestäm mål som ni regelbundet kan följa upp. Be chefen klargöra sina förväntningar på dig.
  2. Att vara nåbar är extra viktigt. Dålig nåbarhet kan skapa misstroende hos chefen och skapa en negativ attityd inför lönesamtalet.
  3. Att sammanställa sina insatser och resultat blir ett extra stöd i ett digitalt lönesamtal.
  4. Håll koll på IT-utrustningen. För många ursäkter att tekniken strular kan tolkas som brist på engagemang.
  5. Kollegialitet är ett kriterium som kan påverka lönen. Att hålla kontakten är därför extra viktigt.

Din lön påverkas av att du har rätt kompetens. Att vidareutbilda dig digitalt visar att du vill utvecklas och att du hänger med i utvecklingen, tipsar Sören Lundgren.

Fackförbund och intresseorganisation som organiserar jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Akavia har 130 000 medlemmar och är näst största förbund inom Saco.

Källa: Akavia