Nyheter

Majoritet positiva till hemarbete

Störst påverkan på arbetsglädje och trivsel under hemarbete har personlighet samt om ens övriga familjemedlemmar trivs med hemarbetet visar undersökningen. Foto: Shutterstock.

NY UNDERSÖKNING. Två av tre har gillat att jobba hemifrån under coronapandemin visar en färsk undersökning av bland andra hr-professor Stefan Tengblad. Dessutom uppger majoriteten att de har nått sina affärsmål under den period de arbetat hemifrån.

Publicerad

Under den hittills drygt halvårslånga pandemin har ungefär var tredje av Sveriges fem miljoner arbetande personer jobbat hemifrån. En miljon av dessa kommer att fortsätta arbeta hemifrån efter att smittspridningen upphört. Det visar en färsk undersökning bland 1 500 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige under juli i år.

Undersökningen är ett samarbete mellan hr-professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet, Mårten Westberg från Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig analys, Dr Petri Kajonius från Lunds universitet och Sophie Hedestad från undersökningsföretaget Netigate.

− Det är viktigt för hr att förstå hur hemarbete fungerar och se vilka bekymmer som kan finnas, säger Stefan Tengblad.

Övervägande positiva hemarbetare

Enligt undersökningen verkar de allra flesta medarbetare ha tagit hemgången med ro. Två av tre gillar att jobba hemifrån och majoriteten av deltagarna säger att de har nått sina affärsmål under den period de arbetat hemifrån. En trolig orsak till att hemarbetet uppskattas mer än förväntat är enligt Stefan Tengblad möjligheten till koncentration och fokus.

− Vanligt kontorsarbete kan vara kognitivt belastande. Folk kommer och går, man överhör samtal och kolleger ställer frågor. Det är svårare att upprätthålla fokus på arbetet.

Han ser positivt på fortsatt flexibelt arbete efter corona, där hemarbete varvas med kontorsarbete utefter behov.

− Jag har inte hört någon arbetsgivare säga att de inte ska fortsätta med hemarbete. Däremot har många företag som Google, Amazon och Twitter sagt att de ska fortsätta med hemarbete i stor omfattning, säger Stefan Tengblad.

Hemförhållandena påverkar mindre än förväntat

Undersökningen visar att det inte är hur långt man har till jobbet som påverkar viljan att jobba hemifrån. Inte heller lönenivå påverkar motivationen. Det gör inte heller hur många och små barn man har eller om man är ensamstående.

− Vi har ju hört berättelser om trångboddhet, svårigheter att hitta en lugn arbetsplats och barn och partners som är hemma. Ett litet inferno. Men så verkar det inte ha blivit. Istället verkar omställningen ha gått snabbt och fungerat för en stor majoritet.

Hypotesen var att hemförhållandena skulle påverka mer, till exempel att om man bodde stort skulle man trivas bättre eller om man hade lång resväg. Kanske skulle man också trivas sämre med hemarbete om man hade små barn? Men istället var det gruppen 30 - 39 år, alltså gruppen där många har småbarn, som uppgav bäst trivsel av alla.

− Att slippa resor till och från jobbet och enklare hinna med hämtningar och lämningar gör det kanske mindre ansträngt, säger Stefan Tengblad.

Störst påverkan på arbetsglädje och trivsel under hemarbete har personlighet samt om ens övriga familjemedlemmar trivs med hemarbetet. Om din eventuella partner trivs med tillvaron som hemarbetare och om dina barn kan fokusera på sina studier ökar chansen att du också ska trivas visar studien.

Personlighet påverkar trivsel och arbetsglädje

Har du extroverta personlighetsdrag ökar du chansen till trivsel. För på samma sätt som mer extroverta personer generellt trivs bättre än mer introverta i öppna kontorslandskap, så har de lättare att ställa om till hemarbete, visar undersökningen där personlighetsdraget extraversion undersökts genom en självskattningsfråga.

− Man kan ju tänka sig att de extroverta skulle sakna det sociala, men de har kanske lättare att ställa om i förändringen och verkar vara mer självgående i sociala kontakter. Extroverta är också mer öppna för förändringar och ny teknik och anger en mer positiv syn på livet, säger Stefan Tengblad.

Även om mer extroverta personer har haft lättare att ställa om till hemarbete så har det också varit lite av en skänk från ovan för många mer introverta. Två tredjedelar av dem som inte tyckt om att sitta i öppet kontorslandskap har trivts bättre med att jobba ensamma under corona. Det finns ett samband mellan trivsel i hemmet och att man gillar att sitta i ett eget kontor, visar undersökningen.

Kommunikation påverkar arbetsglädjen

Arbetsglädjen påverkas av kommunikation och öppenhet med närmsta chef och kolleger. Om man har hittat en arbetsplats eller ett eget rum i hemmet så har trivseln ökat. Att ha en chef som lyssnar och ger feedback samt att ha god kontakt med kolleger påverkar arbetsglädjen även när vi arbetar hemifrån.

Ålder inget hinder, men nyanställda behöver stöd

Medarbetares ålder har varit uppe för diskussion under våren och det har kommit signaler om att unga skulle ha svårare att arbeta hemifrån. Den nya undersökningen visar inget samband mellan ålder och om man kan leda sitt arbete hemifrån eller inte. Däremot kan det vara svårare för dem som är nya på jobbet och som behöver stöd av kolleger. Samarbete och kommunikation främjas på kontoret.

− Om man tillämpar flexibelt arbete så kan de nyanställda göra det när de väl kommit in i arbetet. När man är mogen att jobba självständigt kan man jobba flexibelt, säger Stefan Tengblad.

Flexibilitet och individanpassning är framtiden

I kölvattnet av coronapandemin tror undersökningens upphovsmän att den klassiska arbetsdagen med nio till fem-jobb suddas ut. De spår också att vi kommer jobba mer i projekt och dela in jobbet i fokusarbete som sker ostört hemma och socialt och kreativt arbete som fortsatt sker på kontoret.

− Vi behöver arbeta mer individanpassat och flexibelt. Kontorsarbete 40 timmar i veckan passar inte alla och det finns de som skulle vara mer produktiva om de kunde jobba viss tid hemifrån. Trycket på kontoren skulle också minska så att miljön där blev lugnare för de som behöver vara på plats, säger Stefan Tengblad.

Reglerna för var vi får arbeta måste vara ändamålsenliga och underlätta för medarbetare så att de kan få ihop sina livspussel.

− Tidigare var det naturligt att jobba på kontoret eftersom det var där it-utrustning och information fanns. Idag har det öppnats upp för mer flexibelt arbete och det mest effektiva visat sig vara att utföra arbetet i en kombination av olika platser, säger Stefan Tengblad.

För arbetsgivare som redan nu vill rusta sig för en framtid där hemmet blir en lika viktig arbetsplats som kontoret erbjuds fyra råd:

  1. Säg upp lokaler som inte utnyttjas för att spara så kallat döda kostnader. Tillåt hemarbete även efter smittspridningen.
  2. Extroverta personer klarar arbetet hemifrån bättre. Erbjud stöd åt de mer introverta medarbetarna och nå ut till dem oftare.
  3. Ge extra stöd åt nyanställda. Det blir ännu viktigare att få en god introduktion och kan det ske på den ordinarie arbetsplatsen är det att föredra.
  4. Fokusera på resultat och kvalitet i arbetet. Varifrån det utförs spelar mindre roll.

Artikeln publicerades först i Personal & Ledarskap.