avtalsrörelsen 2023

Målgång för statens avtalsrörelse

De förhandlade statens villkor 2023: Anna Steen, Saco-S; Helen Thornberg, Seko; Anna Falck, AGV; Matilda Nyström Arnek, AGV och Åsa Erba Stenhammar, OFR/ S, P, O.
De förhandlade statens villkor 2023: Anna Steen, Saco-S; Helen Thornberg, Seko; Anna Falck, AGV; Matilda Nyström Arnek, AGV och Åsa Erba Stenhammar, OFR/ S, P, O.

Statens parter blev klara med avtalsförhandlingarna i lördags. Man har enats om att ta fram ett centralt avtal för fredstida krissituationer. Partner till gravid får ökade möjligheter att följa med till mödravårdscentralen.

Publicerad

statens avtalsrörelse

Fyra parter förhandlar

Arbetsgivarverket företräder de statliga myndigheterna

OFR/ S, P, O förhandlar för ca 100 000 organiserade arbetstagare

Saco-S förhandlar för ca 90 000

Seko förhandlar för 11 000

I lördags, den 30 september, enades statens parter om nya avtal. Man enades samtidigt om att offentliggöra detta vid lunchtid på måndagen.

För Arbetsgivarverket och dess motparter OFR/ S, P, O respektive Seko, blev nya avtal alltså klara i tid innan de gamla löpte ut vid midnatt till 1 oktober. Den tredje arbetstagarparten i förhandlingarna, Saco-S, har ett tillsvidareavtal och har varit med i förhandlingarna om ett stort antal villkorsfrågor.

De två tidsbegränsade avtalen gäller nu i 24 månader framåt med ett så kallat oenighetsutrymme motsvarande industrins kostnadsmärke.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck säger att hon är nöjd med helheten.

– Det har varit intensiva förhandlingar med många yrkanden, men konstruktivt och förtroendefullt i förhandlingsrummet, säger hon.

Arbetstider var Arbetsgivarverkets stora fråga, enligt Anna Falck. Man hade önskat förändringar i förhandlingsordningen med möjligheten att kunna genomdriva lokala arbetstidsförändringar även vid oenighet, om det behövs för verksamhetens behov. Men trots intensivt förhandlande kunde parterna inte finna en lösning som passade alla.

Statens parter har enats om att ta fram förslag till ett alldeles nytt centralt avtal vid fredstida krissituationer. En arbetsgrupp ska undersöka vad staten kan lära av det krislägesavtal som finns inom sektorn kommuner och regioner och ta fram ett förslag på villkor för arbetsskyldighet, ersättningar och villkor. Gruppen ska försöka enas om när och hur ett sådant avtal aktiveras och avaktiveras.

Parallellt med detta är parterna ense om att skyndsamt ta upp förhandlingar om AKB (Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd) om det skulle behövas med anledning av slutbetänkandet från Lars Dirkes beredskapsutredning i november.

Ytterligare en besläktad sak är arbetsgruppen bildad med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen.

En nyhet är utökad möjlighet till ledighet för den som är partner till en gravid. Om det behövs får en arbetstagare som ska bli förälder, men som inte är den gravida, vara ledig utan löneavdrag vid två tillfällen per barnsbörd i syfte att följa med på besök hos mödravårdscentral. Denna nya förmån har varit ett yrkande från OFR/ S, P, O i flera avtalsrörelser. På Centrala studiestödsnämnden har rätten funnits länge, genom ett lokalt avtal. Nu blir detta en förmån inom hela staten.

– Oavsett om det handlar om första utltraljudet eller tråkiga besked är det rätt naturligt att även den ickegravida vill vara med, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på OFR/S,P,O.

Läs mer: