Åsikter

Märkets vara eller inte vara

Ann Olrin, ansvarig utgivare. Foto: Sann Percivall

LEDARE. Det är mycket som är bra i Sverige. Det är lätt att glömma det. I vårt uppdrag som journalister ingår att uppmärksamma saker som avviker från det normala. Därför blir vi extra fokuserade på det som gått fel.

Publicerad

Avtalsförhandlingar är en sak som faktiskt fungerat hyggligt bra sedan Saltsjöbadsavtalet slöts 1938. Inför varje avtals­rörelse görs det utspel. Facken är ibland ganska ense, men inte sällan har de argument för varför just deras medlemmar borde få större höjningar än märket.

Andra tycker att märket borde skrotas. Att det blir tokigt när indu­strin sätter nivån för alla grupper på arbetsmarknaden, eller att sifferlösa avtal skulle ge ökad flexibilitet.

Lars Calmfors, professor emeritus, tycker att löneökningarna borde vara högre. Han menar att inflationen är för låg och att rejäla lönehöjningar skulle råda bot på det och samtidigt locka fler till bristyrken inom offentlig sektor.

”Om personalbehoven på bristområden ska täckas, krävs både betydande relativlönehöjningar där och något högre allmänna löne­ökningar i hela ekonomin”, skriver Lars Calmfors i en krönika i Dagens Nyheter.

Lag & Avtal har tagit pulsen på samordningen inom LO inför avtals­rörelsen. Vi konstaterar att det finns olika viljor och att förbunden ännu är långt ifrån enade.

Häng med från starten av avtalsrörelsen den 22 oktober: Beställ nyhetsbrevet här

Vi har också träffat Irene Wennemo, som är ny general­direktör för Medlingsinstitutet. Det är hon och hennes kolleger som kommer få medla när parterna kört fast i förhandlingarna.

Något som definitivt inte är bra i vårt land är att delar av arbetskraften hamnar utanför både lagar och avtal. Vi besökte Fackligt centrum för papperslösa och fick möta en mörk sida av den svenska arbetsmarknaden.