Nyheter

Måste jag byta förbund?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag är ingenjör och medlem i Sveriges Ingenjörer. Nu har jag bytt jobb och den enda fackklubben på företaget är Unionen som vill att jag blir medlem där. Även arbetsgivaren har sagt att det vore bra. Jag känner mig pressad att byta, men egentligen vill jag inte. Vad gäller?

EXPERTERNA SVARAR

Du väljer naturligtvis själv vilken facklig organisation du vill tillhöra. Men ditt val har juridiska konsekvenser som du bör beakta.

Det förbund där du är medlem, Sveriges Ingenjörer, har rätt att begära förhandling med din arbetsgivare i frågor som rör dig enligt 10 § medbestämmandelagen. På så sätt kan det förbundet företräda dig gentemot din arbetsgivare.

Vi tolkar din fråga så att det endast är Unionen som har kollektivavtal med din arbetsgivare. Ett kollektivavtal är bindande för avtalsparterna men även för medlemmarna i den avtalsslutande organisationen.

Det innebär att endast de som är medlemmar i Unionen är bundna av Unionens kollektivavtal med arbetsgivaren och kan åberopa det vid en eventuell tvist. Om ingenting annat framgår av kollektivavtalet anses en arbetsgivare dock vara skyldig att tillämpa avtalet på alla anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Men det är bara en skyldighet som gäller gentemot motparten i kollektivavtalet, alltså Unionen, och ingenting du som inte är medlem kan åberopa i en tvist.

Du kan inte heller få ett allmänt skadestånd om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet, vilket medlemmar i den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen kan få.

Däremot ingår kollektivavtalets regler om lön och anställningsvillkor i ditt enskilda anställningsavtal om inte du och din arbetsgivare kommit överens om något annat. På så sätt reglerar kollektivavtalet i stor utsträckning ändå dina anställningsvillkor även om du inte är medlem i Unionen.

En annan konsekvens av att du inte är med i den fackliga organisation som har en klubb vid företaget är att du inte har möjlighet att vara med och påverka verksamheten på samma sätt som de som är medlemmar. De anställdas inflytande på arbetsplatsen sker i huvudsak genom information och förhandlingar med den eller de fackliga organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Mellan de olika LO-förbunden strävar man efter att alla arbetare på en arbetsplats ska vara medlemmar i samma fackliga organisation och att den organisationen också ska teckna kollektivavtal. Mellan tjänstemannaförbunden är gränsdragningarna många gånger mer oklara och saknas ibland helt. Men för alla fackliga organisationer gäller att de får en starkare ställning på arbetsplatsen ju fler som är medlemmar.

Även för arbetsgivaren är det en fördel om den fackliga organisationen på arbetsplatsen är representativ för de anställda så att arbetsgivaren kan utgå från att den verkligen företräder de anställdas uppfattning i olika frågor.

Den som byter facklig organisation på grund av att man bytt arbetsplats kan ofta byta förbund och få tillgodoräkna sig tiden i det gamla förbundet när det gäller olika förmåner.

Sammanfattningsvis är det du själv som fritt väljer fackförbund men strikt juridiskt är det normalt fördelaktigt att vara med i ett fackförbund som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev