Avtalsrörelsen

Mats Glavå: Förslaget riskerar försvaga den svenska modellen

Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, kritiserar parternas förslag till strejkrätt som presenterades den 5 juni 2018.
TCO-ordförande Eva Nordmark, Saco-ordförande Göran Arrius, vice vd Svenskt Näringsliv Peter Jeppsson, Transportföretagens vd Mattias Dahl, LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, visade upp enad front under pressträffen i Stockholm. Det ska bli olagligt att vidta stridsåtgärder, om det inte handlar om att få till ett kollektivavtal. Foto: Jeffrey Johns, TT-Bild
Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, kritiserar parternas förslag till strejkrätt som presenterades den 5 juni 2018. TCO-ordförande Eva Nordmark, Saco-ordförande Göran Arrius, vice vd Svenskt Näringsliv Peter Jeppsson, Transportföretagens vd Mattias Dahl, LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, visade upp enad front under pressträffen i Stockholm. Det ska bli olagligt att vidta stridsåtgärder, om det inte handlar om att få till ett kollektivavtal. Foto: Jeffrey Johns, TT-Bild

Mats Glavå, docent i arbetsrätt, kritiserar förslaget tll strejkrätt som arbetsmarknadens centrala parter la fram i tisdags: – Som lösningen ser ut nu innebär det att arbetsgivare kan bestämma sig för att träffa avtal med helt andra fackförbund än de vi känner till idag, säger han i Arbetsvärlden.

Publicerad

– Ett nytt fackförbund som står utanför de etablerade centralorganisationerna kan bestämma sig för att acceptera lägre löneökningar och träffar ett avtal med den här arbetsgivaren. Då blir det avtalet det först tecknade avtalet inom området och då kan inte de etablerade fackförbunden göra något för att få till andra, bättre villkor, fortsätter han.

Som Lag & Avtal tidigare berättat valde regeringen valt att skjuta upp presentationen av utredningen om konflikträtten. Det nya datumet när stridsåtgärdsutredningen ska presenteras är onsdag den 20 juni. Inte den 31 maj, som var planen från början.

Efter att uppgifter läckt ut från utredningen valde parterna att förekomma utredningen, i en uppgörelse som har liknats vid Salsjöbadsavtalet, och vädjar nu till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att göra deras förslag till lag istället.

- När parterna är överens om ett väl genomarbetat förslag är det självklart för mig att det förslaget går före andra förslag. Det lagförslag som parterna tagit fram bör förhoppningsvis ligga till grund för lagstiftning, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Saltsjöbadsavtalet - äldsta huvudavtalet

Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO. Avtalet har antagits som kollektivavtal av de flesta förbund inom SAF och LO och har varit mönsterbildande för flera andra huvudavtal, till exempel statligt huvudavtal och kommunalt huvudavtal.  (Källa: NE)