avtalsrörelsen 2023

Medlare utsedda i grön tvist

Robert Schön, en av medlarna mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare

Medlingsinstitutet har utsett Anders Lindström, Robert Schön och Ronny Wenngren att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Gröna arbetsgivare om ett nytt kollektivavtal för området trädgårdsanläggning.

Det meddelar Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Anders Lindström har tidigare bland annat varit generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Robert Schön har tidigare bland annat varit vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.

Kommunal har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad på vissa företag och arbetsplatser. Berörda yrkesgrupper är bl. a. trädgårdsarbetare, anläggningsarbetare och fordonsförare.

Varslet innebär också blockad mot övertid, mertid, nyanställning och inhyrning på samma arbetsplatser. Nås ingen överenskommelse innan dess träder stridsåtgärderna i kraft den 25 maj.