Nyheter

Medlare utsedda i SAS-konflikten

Claes Stråth, Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör. Foto: Urban Orzolek
Claes Stråth, Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör. Foto: Urban Orzolek
Cecilia Fahlberg Pihlgren. Foto: Jörgen Appelgren
Cecilia Fahlberg Pihlgren. Foto: Jörgen Appelgren
Jan Sjölin Foto: Medlingsinstitutet
Jan Sjölin Foto: Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten om ett nytt kollektivavtal mellan Svensk Pilotförening å ena sidan och SAS och Svenska Flygbranschen å den andra.

Publicerad

Medlingsinstitutet meddelar beskedet i ett pressmeddelande.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

SAS bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har kollektivavtal med fackliga pilotföreningar i alla tre länder. Men i alla tre länder har förhandlingarna om nya kollektivavtal strandat.

De fackliga pilotföreningarna samverkar med varandra i förhandlingarna om nya kollektivavtal i respektive land (inom "SAS Pilot Group", förkortat "SPG"). Enligt Medlingsinstitutet är tvistefrågorna i väsentliga avseenden desamma i alla tre länder och en lösning av tvisten i ett land är därmed av central betydelse för lösningar av tvisterna i de andra länderna.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.