nyheter

Medling på vårdområdet drar isär

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg ser ingen jordmån för medling i nuläget.

Medlingsinstitutet har utsett medlare mellan Vårdförbundet och Sobona. Men det finns ingen medling mellan Vårdförbundet och SKR eftersom de har ett förhandlingsordningsavtal.

Publicerad

Sedan den 11 april ligger ett varsel om stridsåtgärder från Vårdförbundet. Blockad mot bland annat övertidsarbete riskerar att bryta ut 25 april. Varslet tar sikte på arbetsplatser där arbetsgivaren antingen är medlem i Sobona,  de kommunala företagens arbetsgivarorganisation,  eller i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Det är förbundsförhandlingarna om ny Huvudöverenskommelse, HÖK, som gått i stå. Alla andra HÖK:ar i årets avtalsrörelse är färdigförhandlade. 

Idag, fredag, fattade Medlingsinstitutet beslut om medling mellan Vårdförbundet och Sobona. Men myndigheten har inte mandat att fatta samma beslut om medling mellan Vårdförbundet och SKR. Detta eftersom dessa två parter har ett förhandlingsordningsavtal emellan sig, Kommunalt avtal om förhandlingsordning, KAF. Enligt KAF är det parterna själva som utser eventuella medlare.

I ett tidigare skede av avtalsrörelsen medlade Gunilla Runnquist och Göran Gräslund. Det är dessa två som Medlingsinstitutet nu utsett.

På SKR vill man gärna ha medlarna tillbaka. ”Vi vill att Vårdförbundet snarast går in i medling även med SKR så att medlingen kan hållas ihop och en konflikt kan undvikas för både SKR och Sobonas medlemmar”, kommenterar Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR i ett pressmeddelande.

Men Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg säger att förutsättningarna för medling är dåliga.

– Vi ser ännu inte att våra motparter förflyttat sig sedan den förra hemställan lämnades av medlarna. Då blir det svårt för medlarna att hjälpa oss framåt.

Parterna har i nuläget inga ytterligare förhandlingar inplanerade.

Blockad mot övertidsarbete kan bli kännbart för regionerna. Enligt vårdförbundet arbetade medlemmarna 3 miljoner övertidstimmar 2023. Jeanette Hedberg bekräftar detta i en intervju i onsdags med Lag&Avtals avtalsrörelsebrev. 

– Det är ett väldigt besvärligt varsel för kommuner och regioner att hantera, särskilt för hälso- och sjukvården. Vi gör nu vårt yttersta för att kunna träffa en överenskommelse i tid. 

Den svåra frågan är arbetstidsförkortning. På arbetsgivarsidan ser man alltför stora kostnader. En annan fråga som Vårdförbundet driver är hållbara deltider.

– Vi ser också att ett utbrett deltidsarbete är ett bekymmer. Men arbetstidsförkortning är inte rätt väg att gå. Då uppstår stora rekryteringsbehov och så riskerar belastningen att öka på de som är kvar, sade Jeanette Hedberg i avtalsrörelsebrevet.

Läs mer: