nyheter

Medlingsinstitutet redo att bevaka de lägsta lönerna

Syftet med minimilönedirektivet är att skydda arbetstagare mot social dumpning.

Om och när minimilönedirektivet träder i kraft är Medlingsinstitutet redo att inte bara bevaka kollektivavtalens täckningsgrad. Myndigheten kommer också att följa vilka löner som faktiskt betalas ut, säger Irene Wennemo.

Publicerad Uppdaterad

Den gängse tolkningen av EUs minimilönedirektiv är att det inte ställer några krav på medlemsländer så länge kollektivavtalens täckningsgrad är högre än tröskelvärdet på 80 procent. Dock fordras att någon instans bevakar täckningsgradens utveckling och rapporterar regelbundet.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →