Nyheter

Ministern: "Sossepolitik när den är som bäst"

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetpropositionen för 2021 i Rosenbad i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetpropositionen för 2021 i Rosenbad i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen vill satsa elva miljarder på a-kassan, fler utbildningsplatser och jobbförmedling. Hela budgeten bedöms leda till 75 000 fler jobb 2021. Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller nya satsningar för 105 miljarder kronor.

Publicerad

(Uppdaterad) − Det handlar om en historisk stor budget för att återstarta svensk ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Mycket av budgetpropositionen har redan presenterats. Nytt på måndagen var en satsning på jobb, utbildning och a-kassa på sammanlagt elva miljarder kronor.

A-kassans tillfälligt höjda nivåer under coronakrisen förlängs under 2021 och 2022.

Även lättnaden i arbetsvillkoret förlängs. Det innebär att fler som arbetat mindre har rätt till a-kassa. Däremot märks en återgång till de gamla reglerna för medlemsvillkoret den 3 januari. Även karensdagarna i a-kassan återinförs.

Tror på 75 000 jobb

Arbetsförmedlingen får ytterligare en miljard i höjda anslag. Sedan tidigare är det känt att en miljard också läggs på privata matchningstjänster.

Fler ska få arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och introduktionsjobb. Jämfört med vad som tidigare aviserats blir det 19 000 fler platser på yrkesvux, högskoleplatserna utökas med 9 700 och yrkeshögskolan får 1 100 fler platser.

Tillsammans med andra åtgärder, som skattesänkningar och stöd till företag, så beräknas budgeten stimulera fram 75 000 fler jobb 2021. Enligt finansministern är det dock framförallt miljarderna till offentlig verksamhet och investeringar som skapar nya jobb.

Finansdepartementet bedömer att arbetslösheten blir 1,3 procentenheter lägre 2021 än vad den skulle ha varit utan budgetsatsningarna.

Av budgetens sammanlagda satsningar på 105 miljarder kronor går 24 miljarder till hushållen som till exempel sänkt inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer och förlängd höjd a-kassa.

Omkring 20 miljarder går till företagen, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter och stöd på grund av coronakrisen.

Försvarar sänkt skatt

Sammanlagt innehåller budgeten skattesänkningar för både hushåll och företag på 27 miljarder. Räknar man in en "teknisk justering" för hur företagen ska räkna ut sina skatter blir summan nära 30 miljarder kronor.

Skattesänkningarna beror till stor del på att den rödgröna regeringen sagt ja till en stor del av Centerns och Liberalernas krav på sänkt skatt.

S-budskapet har under lång tid varit att välfärden går före skattesänkningar. Angreppen mot den förra Alliansregeringens skattesänkningar har varit hårda.

Nu säger finansministern:

− Skattesänkningarna i den här budgeten har en väldigt annan profil än om C och L förhandlat med M och KD.

Magdalena Andersson tillägger att en stor del av skattesänkningarna är tillfälliga.

Hon hävdar också att det framförallt är låginkomsttagare som gynnas av budgeten i stort.

−Det här är faktiskt sossepolitik när den är som allra bäst, säger finansministern.

Andersson uppger att satsningar på vård, skola och omsorg och på till exempel a-kassan ger en helt annan fördelningspolitik än vad en Alliansbudget skulle ha gjort.

"Ett litet bump"

Vård, skola och omsorg kan räkna med 25 miljarder av de 105 extra miljarderna i budgeten. Bland annat höjs de generella statsbidragen nästa år med 10 miljarder och äldreomsorgen får ett särskilt statsbidrag på fyra miljarder.

Det är utöver de 12,5 miljarder kronor i permanent höjda statsbidrag från 2021 som aviserades redan i våras och som redan finns avsatta i budgeten.

En stor del av satsningarna i budgeten kommer staten att behöva låna till. Men flera av dem är tillfälliga och tas bort om ett eller två år. De extra 105 miljarderna 2021 krymper till 85 miljarder år 2022. Därefter försvinner ytterligare satsningar.

Statsskulden ökar framförallt i år. Andersson uppger att trots de stora satsningarna i budgeten för 2021 och 2022, så "sticker inte skulden iväg" ytterligare.

Finansministern räknar med en stark ekonomisk tillväxt de kommande åren och bedömningen i dagsläget är, om prognoserna håller:

− Vi kommer att ha klarat den här krisen med ett litet bump i statsskulden.

Andersson ser i dagsläget inget behov av ett stort åtstramningspaket 2023.

Peter Wallberg/TT

Olle Lindström/TT

Lars Larsson/TT

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Så mycket kostar budgetsatsningarna

I miljarder kronor (mdr)

Välfärd: 25,1 mdr

Statsbidrag kommuner: 10

Andra stöd till kommuner: 0,7

Pengar till uppskjuten vård: 4

Annat stöd till vård: 1,1

Psykiatrisatsning: 1,18

Statsbidrag till äldreomsorg: 4

Kompetens/arbetsliv omsorgspersonal: 2,05

Pengar till skola i utsatta områden : 0,48

Pengar till bland annat lovskola och läxhjälp: 1,6

Hushåll: 24 mdr

Tillfällig skattereduktion (coronabonus): 5

Sänkt skatt, förvärvsinkomster: 5

Sänkt skatt för pensionärer: 2,3

Höjd pension, pensionstillägg: 2

Utvidgad RUT: 0,27

Slopad schablonintäkt, uppskovsbelopp: 1,7

Lägre bensinskatt (pausad indexering): 0,9

Karensavdrag med mera på grund av covid: 0,9

Höjt underhållsstöd: 0,1

Förlängd högre a-kassa: 5,8

Företag: 20,8 mdr

Sänkt arbetsgivaravgifter för unga: 7,5

Skattereduktion för investeringar: 5,5

Staten tar kostnad för sjuklön: 3,7

Sänkt arbetsgivaravgift, första anställda: 0,02

Förlängt omställningsstöd: 2

Omställningsstöd, enskilda firmor: 1,5

Skatteavdrag för forskning/utveckling: 0,25

Utökad expertskatt: 0,29

Klimat/miljö: 11,1 mdr

Kollektivtrafik: 2

Järnvägsunderhåll: 0,5

Godståg: 0,4

Skydd natur, naturvård: 1,35

Energieffektivisering bostäder: 0,9

Elektrifiering, tunga transporter: 0,65

Övrigt: 5,28

Landsbygd: 5,1 mdr

Landsbygdsprogram: 3

Bredband: 1,4

Vägunderhåll: 0,5

Övrigt: 0,24

Rättsväsende: 1 mdr

Integration: 0,51 mdr

Arbetsmarknad/utbildning: 6 mdr kronor

Forskning: 3,4 mdr

Civila försvaret: 1 mdr

Kultur: 1,82 mdr

Övrigt: 5,4 mdr

SUMMA: 105 mdr

Källa: Regeringen