Arbetsdomstolen

Nagelsalong krävs på flera miljoner av Handels

Bolaget Family Nails AB, som driver nagelvårdssalongen Five Five Nails i Västermalmsgallerian i Stockholm, stäms i Arbetsdomstolen av Handelsanställdas förbund.

Publicerad

Två anställda vid företaget har enligt den omfattande stämningsansökan betalat för att få jobba i Sverige. Tvisten handlar om föreningsrättskränkning, avsked och brott mot kollektivavtal.

De anställda har bland annat inte fått den lön, sjuklön eller ersättning för förskjuten arbetstid de haft rätt till. Bolaget kränkte de anställdas föreningsrätt bland annat genom hot efter att de vänt sig till förbundet. Eftersom bolaget åsidosatt sina åligganden mot de anställda, frånträdde de anställningen. Det ska jämställas med ett avskedande från bolagets sida, enligt stämningsansökan.

Den sammanlagda summan, som bolaget krävs på, uppgår till mer än 3 miljoner. Det handlar främst om allmänt skadestånd till de anställda. Handels kräver att bolaget ska betala 580 000 kronor i allmänt skadestånd var till de två anställda och förbundet kräver för egen del sammanlagt lite drygt en miljon i allmänt skadestånd.