Nyheter

Nedgång tvingar fram nytt krispaket

Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Jessica Gow/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen är klar med ännu ett krispaket till företagen. Staten utökar krediter och kreditgarantier, bland annat för mindre företag.

Publicerad

– Det ger ytterligare möjligheter för svenska företag att få stöd i denna svåra situation, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Krispaketet består av tre delar.

Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Almi har hittills haft 5,8 miljarder att låna ut.

Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretag.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

–Här tar staten sitt ansvar för att öka likviditeten i systemen både via Almi, EKN och Svensk Exportkredit, säger Andersson.

"Inte nog"

Organisationen Företagarnas vd Günther Mårder välkomnar åtgärderna som helt nödvändiga för att minska den press och skada som företagen drabbas av.

– De åtgärder som presenterades i måndags visste vi redan då inte skulle räcka, säger Mårder som vill se ytterligare åtgärder utöver de nu framlagda.

Det måste bli enklare och snabbare att få anstånd med skatter och avgifter och företagarna borde slippa det personliga ansvar för obetalda skatter som de kan råka ut för om bolaget till slut ändå inte kan betala.

Günther Mårder efterlyser också mikrolån av studielånsmodell för ensamföretagare.

Inte möjligt

Det har från olika håll rests krav på en generell statlig kreditgaranti för alla företag, så att de får lån från kommersiella banker.

– Det är en väldigt stor operation och en betydligt längre process, säger finansminister Andersson som tillägger att finansdepartementet lagt krut på snabba åtgärder.

TT: Tror du att de mindre företagen blir nöjda med detta krispaket?

–Det finns en önskan om att staten ska stå för både hela lönekostnaden och hela hyreskostnaderna och det är inte möjligt. Vi kan inte stå för alla kostnader för alla företag som nu drabbas från statens sida, säger Andersson.

– Det vi kan göra på olika sätt är underlätta situationen.

Rädda exportjobb

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger att den ökade statliga utlåningen till exportföretagen är jätteviktig för att rädda jobb i Sverige.

Att EKN:s tak för kreditgarantier höjs har aviserats tidigare. Nytt är att nya typer av garantier också ska införas.

Enligt Bolund handlar det om en ny typ av garanti för rörelsefinansiering av större exporterande företag.

– Det man har hittills täcker bara små och medelstora företag. Effekten börjar nu kännas även hos större företag. Vi ser ju stora fordonstillverkare som lägger ned sin verksamhet, säger finansmarknadsministern.

–Det är också en ny garanti för underleverantörer till stora exporterande företag och en kreditgaranti till företag som arbetar med att bekämpa smittan.

Räknar med mer

Det nya krispaketet grundas på en överenskommelse mellan regeringen, L och C. Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson utesluter inte att det kommer mer senare, utöver den senaste veckans två paket.

Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström uppger att det "givetvis kommer mer". Han tror dock att förstärkningen på tre miljarder till Almi blir till stor hjälp för landets små företag. Efterfrågan på förmånliga lån är stor.

– Det som är bra med Almi är att man är närvarande i hela landet. Det här funkar på bredden i landets alla regioner, säger Källström.

Peter Wallberg/TT

Krispaket 2

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att kunna låna ut mer till små och medelstora företag.

Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor. Det innebär att krediterna till svenska exportföretag kan växa.

Exportkreditnämnden (EKN) ska införa kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.

Källa: Regeringen