Nyheter

”Nej, Laval-målet är inte överspelat”

Dan Holke, vd för LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren
Dan Holke, vd för LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren

EU-domstolen satte i Laval-målet stopp för svenska fackförbunds möjlighet att med hjälp av stridsåtgärder mot utstationerande företag kräva kollektivavtalsenliga löner. De fick bara kräva minimilön. Den begränsningen vill regeringen nu ta bort.

Publicerad

I Laval-målet krävde Byggnads med hjälp av stridsåtgärder kollektivavtalsenlig lön till de utstationerade arbetstagarna på skolbygget i Vaxholm 2004. EU-domstolen dom 2007 innebar förbud mot krav på mer än minimilön. Den begränsningen vill regeringen nu avskaffa.

I en remiss till lagrådet föreslår regeringen lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad- och inhemsk arbetskraft. Detta för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. Facken ska till exempel inte längre behöva begränsa sig till minimilön när de med stöd av stridsåtgärder kräver att få teckna kollektivavtal med företag som utstationerar arbetstagare till Sverige.

Betyder det här att Laval-målet är överspelat?

– Nej, det är inte överspelat. Visst, den avtalsenliga ingångslönen får då den utländska arbetstagaren liksom den inhemska, säger Dan Holke, vd för LO-TCO Rättsskydd.

Men sedan är det risk för att löneskillnaden mellan utstationerade och inhemska arbetstagare ökar, anser han. Lönen enligt kollektivavtalet ökar ju med anställningstid och skicklighet.

– Då hamnar mycket duktig utländsk arbetskraft, som är anställd av en utländsk arbetsgivare, lägre än en mycket duktig svensk, säger Dan Holke.

Andra skillnader som han framhåller är att den utstationerade själv kan ha kostnader för socialförsäkring i hemlandet och för resor och logi. Ett problem är också de tjänstemannaavtal som är sifferlösa. Hur ska den tjänsteman som utstationeras till Sverige då kunna få lika lön som sina svenska kolleger? frågar sig Dan Holke.

Regeringens förslag är en förbättring, ett steg på vägen mot mer likabehandling, anser Dan Holke. Men EU-domstolen har i Laval-domen 2007 satt ramen. Det är bara vissa delar av kollektivavtalet, ”den hårda kärnan”, som ett fackförbund med stöd av stridsåtgärder kan kräva att ett utstationerande företag skriver på.

– Hela Byggnads avtal kommer att vara svårt att kräva även efter lagändringen, säger Dan Holke.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att i princip samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare. En utstationering kan enligt förslaget anses som långvarig genom att olika arbetstagares utstationeringstid läggs samman.

Regeringen föreslår därtill en skärpning av utstationerande arbetsgivares anmälningsskyldighet. Anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen ska göras från första dagen i stället för som tidigare först efter fem dagar. Från första dagen ska också en kontaktperson i Sverige ha utsetts.