Nyheter

Nu kan fransmännen strunta i mejlen efter jobbet

Rätt att koppla av efter jobbet. En ny lag ger franska anställda större chans till återhämtning på fritiden. Foto: Imago stock / Allover presss
Rätt att koppla av efter jobbet. En ny lag ger franska anställda större chans till återhämtning på fritiden. Foto: Imago stock / Allover presss

Sedan årsskiftet kan anställda i Frankrike koppla av efter arbetstid. En ny lag ger dem rätt att logga ut från datorer och mobiler.

Publicerad

Som Lag & Avtal tidigare berättat har förslaget varit en del av en större översyn av den franska arbetsmarknadslagstiftningen. Franska regeringen har lyft arbetsrelaterad stress som ett problem som måste åtgärdas.

Företag som har 50 eller fler anställda berörs av lagen och arbetsgivarna måste numera förhandla fram nya riktlinjer med sina anställda om vad som gäller med mejl. Om parterna inte kommer överens så måste företaget tydligt ange när de anställa kan väntas vara tillgängliga på mejlen och inte, skriver TT.

Franska fackförbund anser att den digitala tekniken har skapat en ”explosion av gratisarbete” som tvingar anställda att jobba utanför sin vanliga normala arbetsvecka.

Det finns, enligt TT, också företag i Frankrike som har spärrat anställdas arbetsredskap så att de inte ska kunna använda dem utanför arbetstid. Andra stänger till och med ner e-postsystemen nattetid.

I Sverige har problemet med det gränslösa arbetet har tagits upp av TCO och en rad fackförbund, bland annat Unionen och Sveriges Ingenjörer. Flera fackförbund har krävt att föreskriften ska skrivas in i de nya kollektivavtalen.

– Vi ser fördelar med flexibiliteten, men folk blir och riskerar att bli utbrända så något måste göras, sa Lise Donovan, chefsjurist på TCO, tidigare till Lag & Avtal.

Själv knyter hon stora förhoppningar till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö där fråga också ingår.

– Jag hoppas att den kan bli en hävstång för lokala diskussioner och överenskommelser på företagen.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Det ska vara klart i år.    

– Vi är inte särskilt förtjusta i att regeringen lägger sig i frågan, det här bör arbetsmarknadens parter själva ta hand om, sa Lise Donovan.