karriär

Ny branschchef på Utbildningsföretagen

Per Hammar på Utbildninigsföretagen

Almega Utbildningsföretagen har utsett Per Hammar till ny branschchef. Han kommer närmast från en roll som näringspolitisk expert på Almegas enhet för näringspolitik och opinionsbildning där han arbetat med kompetensförsörjningsfrågan.

Per Hammar har erfarenhet från Liberalerna i Stockholm och i riksdagen samt som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

– Jag ser fram emot att företräda en bransch som utbildar nya medarbetare till bristyrken och därmed bidrar till företagens kompetensförsörjning. Utbildningsbranschen har en nyckelroll i att säkerställa Sveriges position som en ledande kunskapsnation på områden som klimatomställning, digitalisering och nya AI-baserade tjänster, kommenterar Per Hammar.

Almega Utbildningsföretagen är en branschorganisation som fokuserar på det livslånga lärandet och vuxenutbildningen.

– Det gläder mig att välkomna Per i sin nya roll, där han kommer ta vidare det fantastiska arbete som hittills har gjorts. I en tid där kompetensförsörjning är viktigare än någonsin för Sverige, ser jag fram emot att dra nytta av Pers erfarenhet och tillsammans driva våra branschfrågor framåt, säger Christer Hammar, ordförande Almega Utbildningsföretagen.

Per Hammar tillträder den nya tjänsten den 1 augusti. Utbildningsföretagens tidigare branschchef, Fredric Skälstad, har blivit näringspolitisk chef på Almega Kompetensföretagen.