Nyheter

Ny som chef? Ta reda på hur mycket du får bestämma

Det moderna chefskapet är inkännande och coachande och kräver mer av ledaren som ska jobba tillsammans med snarare än ovanför sina underordnade, enligt Carina Lätt. Foto: Jörgen Appelgren

Den som är ny i chefsrollen bör snabbt skapa sig en bild av hur mandatet ser ut och vilka medarbetarna är. Se upp med informella ledare och undvik att styra på detaljnivå, tipsar chefscoachen.

Publicerad

Det som ofta fallerar är att den nya chefen går in i organisationen utan att ha förberett sig särskilt mycket, enligt chefscoachen Carina Lätt. Hon har länge föreläst om ledarskap och kom nyligen ut med boken Ny som chef – ny som ledare. Där tipsar hon om vad en ny chef bör tänka på.

Ett av tipsen är att träffa sin ledning i förväg.

– Om någon av medarbetarna till exempel är en informell ledare, är det viktigt att få reda på det, säger Carina Lätt.

En informell ledare kan med sina egenskaper i bästa fall bli en resurs, om du som chef vågar ge personen ett utökat ansvar, enligt Carina Lätt. Men om personen hade velat ha din tjänst, kan han eller hon försöka undergräva ditt ledarskap.

– Det måste du ta itu med fort. Det gäller att visa vad som ligger inom ditt mandat, och markera om personen försöker föra hela gruppens talan, säger Carina Lätt.

I början gäller det också att ta reda på vilken typ av stöd du kan få i chefsrollen. Om det inte finns planer på sådant, tycker Carina Lätt att man ska kräva det.

– Det behöver man i dag för att orka som människa.

Carina Lätt rekommenderar enskilda samtal med medarbetarna för att lära känna dem. Samtalen syftar också till att behålla kompetens, eftersom det är vanligt att flera medarbetare slutar när den gamla chefen försvinner.

Att gå från att vara medarbetare till att bli chef på sin egen arbetsplats innebär speciella utmaningar.

– Internrekryterade chefer har ofta svårt att hålla sig borta från detaljerna för att de kan så mycket. Problemet är att de hämmar sina underordnade som inte får utvecklas. Själva riskerar de att bli utbrända.

Nu kommer en ny generation in på arbetsmarknaden. Den är extremt välutbildad, vilket kräver en ny sorts ledarskap, säger Carina Lätt. Det är en av anledningarna till att hon skrev boken.

– För att få de yngre att stanna kvar på arbetsplatsen måste man anstränga sig mycket mer som chef i dag. Du kan inte peka med hela handen, du måste skapa förtroende och leda med värderingar. Jag tror också att mjuka egenskaper kommer ha mer betydelse för ledare framöver.

Fråga medarbetarna hur de tycker att en bra chef ska vara

1. Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen, och vad ledningen förväntar sig av dig. Boka ett uppföljningsmöte med ledningen eller rekryterarna efter en månad som chef.

2. Ha individuella samtal med medarbetarna. Fråga hur de tycker att en bra chef ska vara och vad de behöver för att fungera i sitt arbete.

3. Lyssna in och känn av kulturen på arbets­platsen.

4. Prata med eventuella informella ledare utifrån ett jag-perspektiv, det vill säga hur du som chef upplever situationen.