Nyheter

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Arbetsförmedlingens undersökning om behovet av arbetskraftsinvandring från länder utanför EU avskaffades som väntat av riksdagen idag. Från den 15 december är det arbetsgivarnas behov som får styra.

Publicerad

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring ska göra det möjligt för personer som bor utanför EU, EES samt Schweiz att få arbetstillstånd i Sverige. Den arbetssökande ska då från sitt hemland kunna bevisa att en arbetsgivare erbjudit en anställning i Sverige.
Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen avskaffas. I stället för att Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU, ska Migrationsverket kontrollera att EU-medborgares företrädesrätt till lediga jobb i Sverige respekteras.
Tiden för arbetstillstånd förlängs till högst fyra år för att därefter kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Men det finns också krav: anställningsvillkor och försäkringsskydd ska motsvara vad som gäller för arbetstagare i Sverige.
LO befarar att oseriösa arbetsgivare nu får möjlighet att utnyttja vissa arbetskraftsinvandrares utsatta läge. Organisationen har utan framgång legat på för att få tillstånd enkla men effektiva spärrar mot ett sådant utnyttjande.
- Det vore rimligt att införa juridiskt bindande arbetserbjudanden. Idag kan ett anställningsavtal visas upp för tillståndgivande myndighet och ett helt annat gälla i praktiken. LO anser också att arbetsgivare som missbrukar migrantarbetares utsatta läge rimligen borde kunna bötfällas, säger LO-ekonomen Monika Arvidsson i en kommentar.