nyheter

Nytillskott till industrins OpO-grupp

Cecilia Fahlberg Pihlgren.

Industrins parter har utsett Åsa Kjellberg Kahn och Cecilia Fahlberg Pihlgren till nya medlare inom ramen för Industriavtalet.

Publicerad Uppdaterad

fakta Opo-gruppen

Ska vara objektiv

  • Industriavtalets parter utser OpO.
  • Gruppen ska bestå av minst två och högst tio personer.
  • OpO ska vara helt objektiv i förhållande till parterna.
  • OpO-ledamöterna utser inbördes en ordförande som har utslagsröst.
  • En månad innan förbundsavtalens utlöpstid träder OpO in och hjälper de förhandlande parterna.
  • OpO har till uppgift att se till att parterna träffar avtal i rätt tid med balanserade resultat.
  • OpO kallar till slutförhandling, lägger slutlig hemställan och har befogenheter att skjuta upp varslade stridsåtgärder.

Källa: Industriavtalet

Industrins parter har utsett Åsa Kjellberg Kahn och Cecilia Fahlberg Pihlgren till nya OpO-medlare. 

Åsa Kjellberg Kahn .

Kjellberg Kahn har ett förflutet som förhandlingschef på Installatörsföretagen, har bred erfarenhet som medlare samt som ledamot i Arbetsdomstolen. Hon sitter även i Medlingsinstitutets insynsråd. 

Cecilia Fahlberg Pihlgren torde de flesta minnas som före detta förbundsordförande i Unionen. Hon är också en av Medlingsinstitutets medlare samt ledamot i Arbetsdomstolen. 

De övriga medlemmarna i OpO är Erland Olauson, Lars-Anders Häggström, Sverker Rudeberg och Robert Schön. Totalt är man alltså sex personer i gruppen nu. Jan-Peter Duker, Karl Olof Stenqvist och Christina Nygårdh slutar. 

Det är industriavtalet som reglerar OpO:s uppdrag och befogenheter. Industriavtalet är ett förhandlingsordningsavtal i enlighet med medbestämmandelagen. Medlingsinstitutet utser inte medlare i arbetstvister på avtalsområden som har ett förhandlingsordningsavtal. 

Erland Olauson är OpO-gruppens ordförande.

Industriavtalets parter väntas växla yrkanden i slutet av året. Förhandlingar kommer att bedrivas under januari, februari och mars 2025. Den sista månaden, innan förbundsavtalens utlöpstid, träder OpO in och biträder parterna.

Läs mer: