Arbetsdomstolen

Oenighet om lön för stödjobb i skogen

Har anställda skogsarbetare som får arbetsmarknadsstöd rätt till samma lön som sina kolleger? Det tvistar GS-facket om med Skogsstyrelsen som nu begär besked i Arbetsdomstolen.

Publicerad

Staten genom Arbetsgivarverket har stämt GS-facket med anledning av en lönetvist. GS-facket har i samband med tvisteförhandling med Skogsstyrelsen åberopat tolkningsföreträdet och hävdat att en av deras medlemmar ska vara inplacerad i en lönetariff som skulle ge 23 126 kronor i månaden. Skogsstyrelsen anser att medlemmen ska nöja sig med ingångslön på 17 374 kronor.

Ingångslönen tillämpas på anställda inom skogen som har ringa erfarenhet av den öppna svenska arbetsmarknaden. Den aktuelle medlemmens arbetar som naturvårdsarbetare i en tillsvidareanställning som varar längst till anvisningstidens slut den 31 december i år. Tjänsten finansieras delvis av Arbetsförmedlingen och han har tidigare arbetat i arbetsmarknadsprojekt hos Skogsstyrelsen. Detta betraktar inte staten som arbete på den öppna arbetsmarknaden. Därför anses han bara ha rätt till ingångslön.

I stämningsansökan skriver staten att personer anvisade från Arbetsförmedlingen står långt ifrån arbetsmarknaden och meningen är att de genom dessa tillfälliga anställningar ska ta steg för att återkomma till aktivt arbetsliv. Målet är inte att de ska vara kvar i anställning hos Skogsstyrelsen.

Skillnaden mellan den lön som GS-facket anser att medlemmen har rätt till och ingångslönen är 5 752 kronor i månaden. Staten yrkar att Arbetsdomstolen slår fast att staten inte är skyldig att betala mellanskillnaden sedan den 14 maj så som GS-facket kräver.