Arbetsdomstolen

Ogiltigt avskedande av mutanklagad

Lag & Avtal lyssnade på rättegången om projekt- ledarens avskedande. Ur Lag & Avtal 10/2014. Foto: Ebba Strid Udikas
Lag & Avtal lyssnade på rättegången om projekt- ledarens avskedande. Ur Lag & Avtal 10/2014. Foto: Ebba Strid Udikas

Projektledaren fick en konsult fri med hjälp av pengar ur företagets kontantkassa. Sedan blev han avskedad för mutbrott. Då hade det gått över fem månader.

Publicerad

En av ABB:s konsulter i Kongo anklagades för våldtäkt och medhjälp till en kvinnas abort. Han blev förd till en polisstation den 21 juni 2013. Våldtäktsanklagelserna togs senare tillbaka. ABB:s platschef och en av företagets projektledare åkte till polisstationen dagen därpå och betalade vakterna på stationen för att konsulten skulle slippa dela cell med andra fängslade. Därefter betalades ytterligare 10 000 US-dollar ur ABB:s kontantkassa till kvinnans familj och drygt 5 000 US-dollar bland annat för läkarundersökning och medicin till kvinnan.

Projektledaren beskrev händelserna i efterhand till företaget i ett mejl och upprättade tillsammans med projektledaren därefter kvittenser över utbetalningarna. Pengarna togs från företagets kontantkassa.

Den 5 juli blev projektledaren och hans fru hämtade på flygplatsen och förda till den kongolesiska säkerhetspolisen. Där fick de lämna ifrån sig sina pass och mobiltelefoner. Anledningen var att en tidigare lokalanställd kvinna hade hävdat att hon blivit av med jobbet på ett felaktigt sätt och att det var projektledarens fel. Projektledarens fru lyckades kontakta en advokat och efter hans hjälp kunde de ta sig ifrån polisstationen efter att de betalat polisen och advokaten. Pengarna var projektledarens egna.

ABB:s särskilda utredningsenhet frågade ut platschefen den 16 juli och projektledaren den 23 juli om händelserna. Enheten lämnade sin rapport till ABB den 4 oktober. ABB meddelade projektledaren den 2 december att han skulle bli avskedad.

Unionen: Händelserna som företaget grundat sitt avskedande på har varit kända i mer än två månader för arbetsgivaren. Därför är avskedandet olagligt och ska ogiltigförklaras. Projektledaren ska få 150 000 kronor i allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd.

Om AD skulle anse att det funnits grund för uppsägning, ska projektledaren få 50 000 kronor i allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd.

Arbetsgivarparterna: Företaget hade rätt att invänta utredningsrapporten. Tvåmånadersfristen började därför löpa först den 4 oktober och avskedandet gjordes inom tidsfristen.

Arbetsdomstolen: Enligt tvåmånadersregeln börjar tidsfristen för arbetsgivaren löpa antingen när en händelse blir känd eller när, om det gäller svåröverblickbara fall, omständigheterna blivit utredda. I det här fallet fick ABB vetskap om det som hänt i juni genom den mejlade rapporten som kom dagarna efter händelsen och om det som hänt i början av juli senast vid utfrågningarna som utredningsenheten gjorde i senare delen av juli.

Arbetsdomstolen har inte tagit del av utredningsrapporten. Därför kan domstolen inte veta om utredningen varit rimlig och försvarlig med hänsyn till det som hänt. ABB hade i alla fall inte behövt invänta utredningsrapporten för att ta ställning till det som projektledaren hade gjort. Detta innebär att avskedandet gjordes för sent.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Projektledaren får 125 000 kronor i allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd som motsvarar den lön han skulle ha fått om han inte hade blivit av med jobbet. Arbetsgivarparterna får betala Unionens rättegångskostnader på 143 427 kronor.