avtalsrörelsen 2023

Omfattande givande och tagande i besöksnäringens förhandlingar

Restaurangbranschen regleras av det så kallade Gröna riksavtalet mellan Visita och HRF.
Restaurangbranschen regleras av det så kallade Gröna riksavtalet mellan Visita och HRF.

Det nya avtalet för hotell och restauranger följer märket. Anställningsformen "enstaka dagar" blir kvar men med mer facklig insyn. Genom ett omfattande givande och tagande har parterna lyckats enas om nya arbetstidsregler.

Publicerad Uppdaterad

I måndags träffade Visita och Hotell- och restaurangfacket HRF nytt avtal som följer märket på 7,4 procent med samma fördelning år ett respektive år två som industrins parter enats om. Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn säger att nivån är hög för de hårt ansträngda medlemsföretagen.

– Men det är ändå ett styrkebesked att vi lyckas avtala på märket. Det kommer att gynna besöksnäringen på lång sikt, säger han.

Andra året gäller LO-samordningens låglönesatsning som även kallats insamlingsmodellen eller knäkonstruktionen. Brytpunkten har bestämts till 28 211 kronor och HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm säger att en övervägande del av medlemmarna omfattas.

– Ligger man på minimilön så ligger man under knäet.

Värdet på avtalet är 7,4 procent och Peggy Nyholm påminner om att låglönesatsningen är en insamlingsmodell som inte styr fördelningen av potten.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.
Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

Torbjörn Granevärn säger att kostnaden som uppstår av låglönesatsningen balanseras av en lägre höjning av avtalets minimilöner.

– Branschen har en hög personalomsättning. Vi vet hur branschen fungerar och hur många som kommer in på ingångslön. Därför höjer vi bara minimilönerna med en viss procent av utgående lön. På så vis håller vi oss inom kostnadsmärket.

Individuell lönesättning är en möjlighet sedan 1990-talet i besöksnäringens centrala avtal Gröna riks. Men få arbetsgivare tillämpar den efter pandemin. För Visita är en lönemodell som premierar prestation, utbildning och den som stannar i branschen en avgörande strategisk fråga.

– Det nya avtalet innebär en tydlig prioritering av dem. Processen för individuell lönefördelning blir tydligare och mer transparent. Facket lokalt ska involveras tidigare och vi har skapat en checklista som stöd för lokala parter i Gröna riks, säger Torbjörn Granevärn.

HRF anser sig ha åstadkommit ordning och reda för anställningsformen Enstaka dagar som finns i Gröna riksavtalet, en slags dag för dag-anställning som varit ett mångårigt stridsäpple parterna emellan.

– Vad vi nu enats om är ett verktyg för kontroll. Den lokala fackliga organisationen har rätt att ta del av information hur många timmar arbetsgivaren har använt i anställningsformen Enstaka dagar. Behöver vi mer information så har vi rätt att få det, säger Peggy Nyholm.

Regleringen av Enstaka dagar är omgärdad av ”staket”, som hon uttrycker det, begränsningar som tillkommit allt eftersom sedan 2007, eftersom HRF anser att anställningsformen missbrukas.

– Det här är ytterligare ett verktyg medan alla de gamla staketen finns kvar. Vi hoppas att det ska ha en avskräckande effekt att vi när som helst kan komma och kräva informationen.

HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm.
HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm.

De centrala parterna kan fortfarande förbjuda användningen av anställningsformen i enskilda fall, en avtalsskrivning som tillkom i avtalsrörelsen 2020 efter medling. I grunden är parterna överens om att anställningsformen är bra om den används på korrekt sätt, säger Peggy Nyholm.

Ytterligare ett område som parterna förhandlat intensivt kring är schemaläggning. HRF har önskat stärka arbetstagarnas rätt till helgledighet, snabbare utbetalning av lön för extrapass samt tydligare och mer bindande schemaläggning. Visita har önskat förlängd beräkningsperiod för arbetstiden från 16 veckor till 26 veckor för att öka flexibiliteten. Genom ett omfattande givande och tagande har parterna lyckats enas om en ny helhet. Arbetsgivare som så önskar, får beräkna arbetstiden på 26 veckor under förutsättning att de lägger schema för perioden, bara tillämpar regelverket på anställda med minst 70 procents sysselsättningsgrad samt minst en gång per månad erbjuder fast helgvila.

Både Peggy Nyholm och Torbjörn Granevärn uttrycker belåtenhet över förhandlingsresultatet.

– Det har varit ett fantastiskt bra förhandlingsklimat, säger hon.

– Jag måste säga att det sticker ut lite. Det har rått en mycket konstruktiv anda i förhandlingsrummet, säger han.

Gröna Riks har även fått en ny anställningsform som kallas ”Säsongsbunden anställning”. Den är utformad för att passa företag som lämnar anbud på skolmatsalar och andra terminsöppna verksamheter på exempelvis lärosäten eller sjukhus. Anställningsformen påminner mycket om säsongsanställning men avser en lång säsong från augusti och cirka 10 månader framåt.

Observera: Gröna riks lägstalöner benämns som ”minimilöner” i avtalstexten, men omtalas i vardagsspråk ofta som ”ingångslöner”.