Arbetsdomstolen

Örebro universitet drar tillbaka uppsägning

Fackförbundet Sulf menar att Örebro universitet inte har inte levt upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder genom sin passivitet i ärendet kring de påstådda sexuella trakasserierna från en manlig kollega. Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography
Fackförbundet Sulf menar att Örebro universitet inte har inte levt upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder genom sin passivitet i ärendet kring de påstådda sexuella trakasserierna från en manlig kollega. Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

(Uppdaterad) En ledande person på Örebro universitet som hävdar att hon trakasserats sexuellt har fått sin uppsägning ogiltigförklarad. Det skedde sedan universitetet, vilket är mycket sällsynt, medgivit förbundets talan.

Publicerad

Lag & Avtal skrev den 28 augusti om kvinnan som företräds av Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf. Förhandlingar har pågått mellan parterna där förbundet menar att universitet inte har inte levt upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder genom sin passivitet i ärendet kring påstådda sexuella trakasserier från en manlig kollega.

Förbundet menar att kvinnan lidit hårt av universitetets beslut att inte gå vidare med fallet och att detta tagit sig olika känslouttryck hos henne. Arbetsgivaren anses inte ha levt upp till sitt arbetsgivaransvar och sitt rehabiliteringsansvar. Det är efterspelet kring de påstådda sexuella trakasserierna som förbundet menar har lett fram till uppsägningen. 

Förbundet begärde 75 000 kronor i skadestånd av universitetet för kvinnans räkning.

Sedan Örebro Universitet beslutat sig för att dra tillbaka sin uppsägning läggs nu fallet till handlingarna. Universitetet går med på förbundets krav på att ogiltigförklara uppsägningen och betala ut 75 000 kronor till kvinnan. Vardera parten ska dock stå för sina egna rättegångskostnader. Det framgår av den dom som Arbetsdomstolen avkunnade i dag.