Arbetsdomstolen

Pappaledighet olagligt skäl för uppsägning

Mannen anställdes våren 2014 på företaget i inredningsbranschen. Han blev uppsagd på grund av arbetsbrist den 4 maj 2015. Några dagar tidigare hade han ansökt om föräldraledighet. Nu får han skadestånd efter dom i AD.

Publicerad

Innan den två månader långa uppsägningstiden hade löpt ut, återtog företaget uppsägningen. Mannen var sedan föräldraledig som han hade planerat.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ansåg att han hade blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen genom uppsägningen och krävde att han skulle få 80 000 kronor i allmänt skadestånd. DO krävde också att han skulle få 15 000 kronor i ekonomiskt skadestånd därför att han hade varit tvungen att anlita en advokat för att kunna protestera mot uppsägningen.

Läs också: På Plats i AD -

Arbetsdomstolen konstaterar att den korta tiden mellan hans ansökan om föräldraledighet och uppsägningen tyder på att beslutet att säga upp honom hade ett samband med hans kommande ledighet. Dessutom hade han inte fått veta att företaget hade ekonomiska problem som kunde leda till att han blev uppsagd.

Domstolen anser att företaget inte har lyckats bevisa att det var den dåliga ekonomin som var skälet för uppsägningen. Det visas av att företaget under mannens föräldraledighet anställde andra för att sköta hans arbetsuppgifter. Därutöver skulle en uppsägning av mannen bara påverka företagets ekonomi marginellt eftersom han skulle vara föräldraledig och inte få lön.

På grund av att uppsägningen togs tillbaka efter sex veckor och mannen aldrig i praktiken blev av med jobbet, bestämmer Arbetsdomstolen att han ska få 40 000 kronor i allmänt skadestånd plus det begärda ekonomiska skadeståndet. Företaget får också betala DO:s rättegångskostnader på 25 798 kronor.

Dom

Dom 7/17, Mål A 201/15