NYHETER

Polisfacket stämmer Polismyndigheten – konflikt om en säkerhetsprövning

Polismyndigheten redogör inte för omständigheter som ligger bakom att poliser tas ur tjänst efter säkerhetsprövningar, anser Polisförbundet..

Polisförbundet ilsknar till då Polismyndigheten skiljt ytterligare en polis från sin tjänst efter att myndigheten dragit tillbaka säkerhetsklassningen för personen. ”Demokratin får inte skyddas med odemokratiska metoder”, skriver förbundet.

Publicerad Uppdaterad

Polisförbundet stämmer staten genom Polismyndigheten för ogiltig uppsägning. Förbundet yrkar på att uppsägningen ogiltigförklaras och att medlemmen får ett allmänt skadestånd på 250 000 kronor.

Bakgrunden är enligt förbundet att medlemmen sades upp den 29 september 2023 efter att polisen tagits ur säkerhetsklass på utifrån förbundets perspektiv mycket oklara grunder.

Polisen hade en tjänst som gruppchef när hon sades upp och hon hade arbetat på myndigheten i 19 år.

Av stämningsansökan verkar orsaken till uppsägningen bero på ekonomiska förhållanden i familjen. Polisens make är skuldsatt efter misslyckade fastighetsaffären och genomgår skuldsanering. Förbundet redogör både polisens och makens ekonomiska förhållanden och pekar på att inte förekommit hot eller utpressningsförsök mot familjen på grund av makens ekonomiska förehavanden.

Förbundet pekar på att myndigheten inte redogör för omständigheter som ligger bakom beslutet om säkerhetsklassning.

Förbundet skriver i stämningsansökan att ”detta är ytterligare ett ärende där Polismyndigheten vägrar att uppge samtliga sakomständigheter i samband med överläggning och tvisteförhandling (det finns bara lösa antydningar). Detta är ytterst otillfredsställande utifrån ett rättsstatligt perspektiv. Demokratin får inte skyddas med odemokratiska metoder. Skyddet av grundlagen och rättsstaten är centralt."

Förbundet hänvisar till att myndigheten agerat på liknande sätt tidigare och att två fall gått vidare till AD. Den ena är dom 49/2022

Där polismyndigheten förlorade och AD menade att om en person sägs upp för att den inte längre uppfyller en säkerhetsklass så måste arbetsgivaren redogöra för skälen för en påstådd illojalitet.

Den andra fallet är dom 3/2022 där AD fann att det fanns skäl att avskeda en polis som haft samröre med personer i kriminella kretsar.

Polisförbundet understryker att samtliga dessa fall kommer från Polisregion Väst. Förbundet skriver i stämningsansökan att ”ovan väcker bl.a. oroväckande frågor om kvalitet i arbetet och kunnande hos säkerhetsavdelningen i Polisregion Väst. Det närmare skälet för detta förhållande är oklart för Förbundet, men det borde rendera någon form av reaktion från myndighetsledningen vis å vis säkerhetsavdelningen i Polisregion Väst.”