Nyheter

Polisfacket: Vi når målet med 15 procent högre lön

Lena Nitz, förbundsordförande för Polisförbundet. Foto: Jörgen Appelgren
Lena Nitz, förbundsordförande för Polisförbundet. Foto: Jörgen Appelgren

Polisförbundet och Polismyndigheten har nu kommit överens om den andra lönerevisionen, som i snitt ska ge 5,7 procent i löneökningar. ”Det innebär att vi når vårt mål med att polisers löner ska höjas med 15 procent under avtalsperioden”, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Publicerad

Tidigare har en lönerevision på 5,4 procent genomförts. I höst ska lönerevisionen alltså i snitt ge 5,7 procent.

Utöver det har Polisförbundet och Polismyndigheten kommit överens om 1 procent för att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Dessutom tillkommer 1 procent per år till lönesättning för den som byter tjänst eller befattning. Sammanlagt leder överenskommelserna till en löneökning på 15 procent, som också var Polisförbundets mål för hela den treåriga avtalsperioden.

Nu är det poliser i polisiär verksamhet, kärnverksamheten, som ska prioriteras, framhåller Niklas Simson, på förbundets hemsida.

Även Polisförbundets ordförande Lena Nitz kommenterar lönerevisionen på förbundets hemsida:  

”Vi har tagit ett bra och nödvändigt steg för att uppvärdera polisers löner. Med dagens överenskommelse når vi vårt mål om 15 procent för avtalsperioden. Det är en framgång. Men det kommer att krävas fortsatta satsningar under lång tid framöver. Polisers löner måste stå i proportion till den kompetens och det ansvar yrket kräver”

Motparten, Anders Thornberg, rikspolischef, är också nöjd med överenskommelsen som sätter ramen för kommande lönerevision:

 ”Jag är glad att vi har enats om en väg framåt för att fortsätta uppvärdera polisyrket. Det innebär ett viktigt erkännande av det betydelsefulla arbete som dagligen utförs av våra poliser. Nu skapar vi förutsättningar för att fortsätta stärka svensk polis”, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Målet är att utbetalning ska ske före årsskiftet.