Arbetsdomstolen

Polskt byggbolag riskerar miljonskadestånd i AD

Svenska byggnadsarbetareförbundet stämmer det polska bolaget MK Scaffolding SP ZOO på sammanlagt 4,9 miljoner kronor samt ersättning för rättegångskostnader, det framgår av en stämningsansökan som förbundet skickat in till Arbetsdomstolen.

Publicerad

Det polska bolaget har varit verksamt i Grums och Karlstad.

Byggnads motiverar det höga skadeståndet med att företaget inte ska kunna öka sin vinst genom att bryta mot kollektivavtalet. Följande brott mot byggsavtalet anser förbundet att bolaget har gjort sig skyldigt till.

• Inte anmält ny arbetsplats – skadestånd 100 000.

• Arbetstidens förläggning – skadestånd 100 000.

• Underlåtit att lämna granskningsuppgifter till förbundet – skadestånd 100 000.

• För mycket övertidsarbete – skadestånd 100 000.

• Arbete utan lön och övertidsersättning – skadestånd 1,7 miljoner för utebliven lön.

• Arbete utan lön och övertidsersättning – skadestånd 1,1 miljoner för utebliven övertidsersättning.

• Utebliven semesterersättning – skadestånd 800 000.

• Arbete utan att betala helglön – skadestånd 200 000.

• Utebliven ersättning för arbetstidsförkortning – skadestånd 100 000.

• Uteblivet traktamente – skadestånd 600 000.