Nyheter

Så blir du mer uppskattad på jobbet

Här är fem tips som gör att du uppskattas mer på jobbet - utan att du behöver bjuda på tårta. Foto: Alamy

Feedback på det egna arbetet är otroligt viktigt – men många får ingen egentlig återkoppling från sin chef. Är alla nöjda med din insats? Det är lätt att bli paranoid, men här är fem tips som gör att du uppskattas mer på jobbet.

Publicerad

Jobbet är ofta den plats där man spenderar den mesta delen av sin vakna tid. Därför är det viktigt att känna att man faktiskt gör något värdefullt på arbetet. Men ibland kan det kännas som att man bara står och trampar – speciellt om den närmaste chefen inte ger direkt feedback på det man gör.

Så, utan stöd från konstruktiv återkoppling – finns det då något man kan göra för att själv öka sin prestation? Absolut. I en artikel för Harvard Business Review tar ledarskapskonsulten och författaren Jack Zenger upp fem tips man ska tänka på.

Zenger har utvärderat data från ”utvecklingstest” som han låtit 7 000 arbetstagare och 5 000 chefer göra. I svaren har han kunnat se tydliga tecken på vad som uppskattas mest på arbetsplatsen.

1. Leverera resultat

Den starkaste och tydligaste markören för att visa att kompetens var helt enkelt att se till att få uppgifter avklarade i tid och utan problem. De som klarar detta uppskattas, men cheferna imponeras också om man även gör ett högkvalitativt arbete, och visar att man gjort mer än vad som krävdes.

2. Var pålitlig

Någon som är pålitlig – anses ofta vara skicklig. Att vara en god samarbetspartner påvisar att man är bra på att kommunicera och datan som Zenger studerade avslöjade att en pålitlig lagspelare värderas högre än en hårt arbetande individualist.

3. Ha teknisk expertis

Att ha en djupare teknisk förståelse för det företaget sysslar med är viktigt. Med åren är det många som lutar sig tillbaka på erfarenhet – men det menar Zenger är farligt. Viss kunskap blir utdaterad och eftersom teknologi utvecklas i ett rasande tempo är det viktigt att hela tiden se till att man är uppdaterad. Att vara en person som andra känner de kan ställa frågor till är även något som höjer individens värde i grupper och på arbetsplatser.

4. Översätt vision till meningsfulla mål

Någon som presterar bra ¬– förstår organisationens strategi och kan omsätta den för att göra något meningsfullt i sin arbetsroll. Enligt Zenger är detta viktigt eftersom det dels gör att man lättare kan ta nästa kliv i karriären, men även för att det kommer underlätta för kollegor och chefer. Tvärtom blir det för de som inte gör sig omaket att se längre än sin tilldelade arbetssyssla. De tenderar att hamna i ett utvecklingsvakuum.

5. Marknadsför din prestation

Det är vanligt att hamna i frustration över att chefen inte uppmärksammar de positiva prestationer man gjort. Enligt Zenger är det vanligt att tänka ”mitt arbete får tala för sig själv” – och tro att en god insats i sig räcker för att visa prestation. I verkligheten talar arbetet sällan för sig själv. Chefer har massvis med arbetsuppgifter, personal och annat som tar uppmärksamhet. Så för att hen ska kunna ”se” vad du gör – krävs det lite marknadsföring.

När du läst listan, jämför din prestation. Är det så att du har goda expertkunskaper, men inte är så benägen att samarbeta? Är du en lagspelare, men dålig på att marknadsföra vad dina personliga prestationer är?

En bra värdemätare på prestation är att faktiskt se vad man genererar och jämföra det objektivt med andra i samma situation. Och får du inte feedback av din chef – be kollegor ge dig en utvärdering.