Nyheter

Saco: ”Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre”

Enligt Sacos modell med en tredelad föräldraledighet skulle båda föräldrarna tilldelas varsin del och den sista tredjedelen kunde att fördela fritt eller överlåta till närstående. Foto: John Birdsall/REX/Alloverpress

Enligt Sacos beräkningar tjänar kvinnliga akademiker under sitt liv i genomsnitt 2,8 miljoner kronor mindre än männen. ”Allting börjar i 30-årsåldern. Det är då kvinnornas löner halkar efter, ett tapp som de sedan aldrig lyckas hämta upp” skriver Göran Arrius, Sacos ordförande, på DN Debatt i dag.

Publicerad

Fackförbundet framhåller att kvinnor i dag står för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet.

”Normerna på arbetsmarknaden missgynnar kvinnor och regeringen måste därför fortsätta reformera föräldraförsäkringen för att främja jämställda karriärvägar”, kräver Göran Arrius.

Fackförbundet hänvisar till ett digitalt verktyg på Sacos webbsida som visar livslönerna för kvinnor och män inom 34 utbildningsområden.

”Mönstret går igen i samtliga sektorer på arbetsmarknaden och i endast ett fåtal fall är livslönerna att betrakta som jämställda. En kvinnlig socionom tjänar 700.000 kronor mindre än sina manliga kollegor under livet, en gymnasielärare likaså. Inom en fjärdedel av utbildningsinriktningarna skiljer det miljonbelopp beroende på om du är man eller kvinna. Störst är skillnaderna inom ekonomkåren med skillnader på tre miljoner kronor till männens fördel.”

En lösning vore enligt Saco en tredelad föräldraledighet: ”Vardera föräldern tilldelas varsin del och den sista tredjedelen går att fördela fritt eller överlåta till närstående. Det skulle utöver ökad jämställdhet också bidra till att anpassa föräldraförsäkringen till ett samhälle som i högre grad präglas av mångfald, individualism och flexibilitet.”