Avtalsrörelsen

Sifferlöst och satsning på skickliga i vårdavtalet

Ett kollektivavtal för uppemot 90 000 vårdanställda är klart. Avtalet är sifferlöst och innebär en satsning på de särskilt yrkesskickliga. Båda parterna säger sig vara nöjda med avtalet.

Publicerad

Förhandlingarna mellan facket Vårdförbundet samt arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona hade kört fast och medlare kallades in för att lösa det som varit fackets huvudfråga: Hur ge mångåriga skickliga och engagerade medarbetare chansen till en karriär med rejäl löneutveckling?

Sjuksköterskorna gick ut med ett krav på 10 000 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga", dock utan att ange hur lång tid det fick ta att uppnå målet.

Nu blev resultatet ett sifferlöst avtal. Det innebär att nya löner för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska förhandlas fram lokalt i dialog mellan chef och medarbetare.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger att hon är nöjd med utfallet av förhandlingarna.

– Med det nya avtalet har vi tagit viktiga steg för att säkra vårdens kompetensförsörjning. Det finns nu goda förutsättningar att locka och behålla både erfarna nyckelkompetenser och nya medarbetare, säger hon på parternas gemensamma pressträff på torsdagskvällen.

I avtalet ingår bland annat en prioritering av särskilt yrkesskickligas löner. Sineva Ribeiro säger att det ska löna sig att ha varit i verksamheten länge och ha utvecklat den.

Avtalet är treårigt och gäller från och med den 1 april i år. Och Vårdförbundet tänker bevaka utfallet av de lokala förhandlingarna noga.

– Vi har sagt att vi ska starta nu med att premiera de här särskilt yrkesskickliga och vi kommer att följa upp statistiken varje år. Vi vill se att det har hänt någonting för den gruppen. Vi har en möjlighet att säga upp det här avtalet efter två år, säger hon till TT.

Ribeiro pekar också på att avtalet ger minskad nattarbetstid.

Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, är nöjd med den långa avtalstiden och att lokal lönebildning med individuell och differentierad ger möjlighet att prioritera vissa personalgrupper.

– Vi behöver ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, och även locka till oss nya medarbetare. Det nya avtalet förstärker medarbetarnas karriärmöjligheter ytterligare, säger Joakim Larsson.