Nyheter

SKL och facken vädjar om statlig hjälp

Kompetensutveckling. Anställda måste kunna vara frånvarande från jobbet för att studera och ändå få betalt på något vis, menar SKL och facken Foto: ASTIER/BSIP/Corbis
Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL. Foto: Jörgen Appelgren

Den gigantiska kommunsektorn och dess 1,2 miljoner anställda står inför stora kompetensutmaningar. Men arbetsgivarna behöver hjälp av staten. Pengar och ett bättre utbildningssystem, står på önskelistan i ett brev som SKL tillsammans med facken skickat till regeringen.

Publicerad

– För vår del handlar det mycket om att få fler yrkesutbildade in i sektorn, säger Kommunals avtalschef Johan Ingelskog.

Han pekar på det stora rekryteringsbehovet och att många har fel utbildning för det jobb de utför. Och att locka fler som i dag jobbar någon helt annanstans.

– Dagens utbildningssystem är inte anpassat efter att anställda ska kunna bättra på sina kunskaper i takt med att arbetsuppgifterna ändrar karaktär. Kommunerna och regionerna har redan svårt att hitta personal med rätt kompetens, enligt Niclas Lindahl, förhandlingschef på intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tillsammans med facken har därför SKL i ett brev till regeringen skickat en begäran om att staten hjälper till.

Några detaljer hur det ska se ut handlar det inte om i dagsläget. Niclas Lindahl formulerar snarare frågor:

– Hur ska individerna kunna finansiera sin omställning?

Anställda måste kunna vara frånvarande från jobbet för att studera och ändå få betalt på något vis. Studiestödsystemet är inte anpassat efter redan anställda som behöver bättra på sin kompetens, och hur kan staten möjliggöra detta, frågar sig Niclas Lindahl.

Även sänkta arbetsgivaravgifter för att ha råd med utbildning kan vara ett alternativ.

Niclas Lindahl pekar på att kommun- och regionsektorn har runt 1,2 miljoner anställda och att den nödvändiga omställningstakten går allt fortare.

– Allt fler behöver fylla på eller ändra om sin kompetens.

Parallellt förhandlar fack och arbetsgivare om att ta fram ett eget regelverk för omställning och arbetsrätt i syfte att hålla staten borta från den lagstiftning om arbetsrätten som regeringen och samarbetspartierna C och L enats om.

– De förhandlingarna intensifieras nu de närmaste veckorna, säger Johan Ingelskog.