nyheter

Skyddsombud sades upp – IF Metall missade att säkra anställningens bestånd under tvist

Huvudskyddsombud är sådana förtroendevalda som ofta bör ha rätt att behålla anställningen medan en uppsägningstvist prövas.

Ändringarna i lagen om anställningsskydd är inte tänkta att undergräva skyddet för fackliga förtroendevalda. Men vid en uppsägningstvist krävs att arbetstagarsidan är på hugget redan i den lokala tvisteförhandlingen. IF Metall gjorde en miss när ett skyddsombud blev uppsagd.

Publicerad Uppdaterad

I nya LAS är det tänkt att arbetsgivare lättare ska kunna förutse om det finns tillräckliga personliga skäl för att säga upp en arbetstagare. Förr krävdes ”saklig grund”. Nu står det i stället ”sakliga skäl”. Den uppsagdes personliga omständigheter tonas ned. Fokus i prövningen flyttas över på det påstådda avtalsbrottets allvarlighet.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →