Sponsrad

Snart börjar EU:s nya dataskyddsregler gälla i Sverige

Nedräkningen har börjat – snart börjar EU:s nya dataskyddsregler gälla i Sverige

Publicerad

Nästa år börjar nya regler för dataskydd gälla inom hela EU liksom i Norge, på Island och i Liechtenstein. Vad behöver ditt företag göra för att efterleva de nya reglerna och undvika att drabbas av kostsamma sanktionsavgifter? Den 21 september arrangerar Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media & Lag & Avtal ett heldagsseminarium som hjälper dig att få grepp om de nya reglerna och förbereda dig för förändringen.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla direkt i alla medlemsstater den 25 maj 2018. Den ersätter då tidigare nationella bestämmelser, till exempel Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Detta sker genom ökade krav på företag som lagrar personuppgifter och strängare påföljder vid brott mot regelverket.

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter berörs av de nya reglerna

– Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter berörs av de nya reglerna och de som inte anpassar sig riskerar att drabbas av kraftiga sanktioner, säger Axel Tandberg, jurist vid Tandberg & Partners och ledare för seminariet den 1 juni.

– Exempelvis kan Datainspektionen besluta att ditt företag måste betala upp till fyra procent av den globala omsättningen. Dessutom kan skadestånd utdömas och det är alltid det utpekade företaget som måste bevisa sin oskuld.

Axel har på nära håll följt den nya dataskyddsförordningen – från de första utkasten 2010 till färdig förordning 2016 – och är en ansedd expert och flitigt anlitad föreläsare inom detta område.

– Vi arrangerar seminariet för att ge deltagarna en helhetsbild av vad den nya dataskyddsförordningen innebär och hur de ska förbereda sig på bästa sätt. När dagen är över har de en checklista med tips som hjälper dem att komma igång så att de eventuellt blir klara i god tid innan anpassningsperioden är över i maj nästa år.

Företag som inte har ordning på sina CRM-system eller kunddatabaser får räkna med ett omfattande arbete och bör snarast påbörja en kartläggning av den egna verksamheten.

– Kunddata kommer inte längre att betraktas som ditt företags egendom; du måste snarare se det som att du har informationen ”till låns”. Alltså kan det bli nödvändigt att utveckla nya policies, skaffa nya verktyg och ta fram mer information om de personer vars uppgifter behandlas. Förmodligen behövs även nya rutiner och utbildning av de medarbetare som hanterar informationen. Dessutom måste avtal med samarbetspartners och företagets IT-säkerhet ses över, avslutar Axel Tandberg.

Vad är viktigt att tänka på nu direkt?

  • Har du följt Personuppgiftslagen (PUL), det vill säga Sveriges nuvarande lagstiftning inom området? Om inte – vidta åtgärder för att kunna följa denna lag fullt ut snarast möjligt.
  • Avsätt pengar för att skapa nya policies, rutiner, verktyg med mera.
  • Gör konsekvens- och riskanalyser.
  • Gör flödesscheman som visar hur du får tag på personuppgifter.
  • Besluta om nödvändiga förändringar i databaser och säkerhetssystem.
  • Bli bättre på att informera dina kunder och övriga mottagare av dina utskick.

Vill du veta mer?

Missa inte seminariet den 21 september i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här!