Nyheter

Svenskt Näringsliv: ”Svårt för företagen följa reglerna”

Reglerna kring arbetstillstånd är komplicerade, och bara ett litet fel kan få stora konsekvenser. Det vill Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv ändra på. Foto: SÖREN ANDERSSON
Reglerna kring arbetstillstånd är komplicerade, och bara ett litet fel kan få stora konsekvenser. Det vill Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv ändra på. Foto: SÖREN ANDERSSON

Regelverk. – Regelverk kring arbetstillstånd är väldigt svårt att följa för företagen. Och även om de försöker göra rätt kan det bli fel och leda till orimliga konsekvenser.Det säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Publicerad

Svenskt Näringsliv har länge kritiserat tillämpningen av regelverket, i synnerhet i samband med förlängningsansökningar när anställningen varat i två år. Organisationen har lyft fram ett antal fall genom åren där mindre avvikelser eller små misstag från svenska villkor lett till utvisning.

– Utifrån vårt perspektiv är det väldigt skadligt för våra bolag och Sveriges anseende som arbetsmarknad om det sprids en bild att folk utvisas för små misstag. Då väljer man att jobba i andra länder i stället till, som till exempel Tyskland, säger Patrik Karlsson.

Svenskt Näringsliv har kallat dem kompetensutvisningar; de fall där kvalificerade arbetstagare tvingats lämna både jobbet och vårt land. Men Patrik Karlsson är noga med att säga att det handlar om många typer av yrken, även sådana där ingen högskoleutbildning krävs.

– Det finns stora behov inom exempelvis lantbruk och skogsbruk. Så många bristyrken som det finns i dag borde vi ha dubbelt så många arbetstillstånd som i dag, 30 000 per år i stället för 15 000.

Patrik Karlsson och Svenskt Närings­liv gläder sig åt den nya mer generösa praxisen som öppnar för helhetsbedömningar i stället för detaljgranskningar, men han ser fort­farande möjlighet till förbättringar.

– Vi ser fortfarande att arbetstillstånd återkallas på grund av små brister så de har inte tagit hänsyn till nya praxisen fullt ut.

– Många av de uppmärksammade fallen med kompetensutvisningar handlar om misstag eller förbiseenden gällande försäkringar, och det har oftast handlat om företag som inte har kollektivavtal. Men, även om arbetstagaren nu har en anställning i företag med kollektivavtal kan denne trots det utvisas på grund av fel begångna av den tidigare arbetsgivaren.

Patrik Karlsson anser att reglerna kring arbetstillstånd är för komplicerade och att många drabbade medlemmar i Svenskt Näringsliv har vittnat om tuffa konsekvenser av detta.

– Även om de försökt göra rätt har det blivit någon miss med förödande konsekvenser.

Patrik Karlsson anser också att det finns anledning att se över fackförbundens inflytande när det gäller att granska om villkoren är uppfyllda inför ansökan om arbetstillstånd.

– Det går att ifrågasätta legitimiteten avseende det fackliga yttrandet i de fall företagen saknar kollektivavtal, eftersom fackens insyn och kunskap om anställningsvillkoren i de företagen är lägre, menar Patrik Karlsson.

Mest populära yrkena

Största yrkes­grupperna: Beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare utanför EU/EES – största yrkes­grupperna januari–maj 2018.

Bärplockare, plantörer, skogs­arbetare: 4 202

Ingenjörer, tekniker och IT-personal: 2 720

Köks- och restaurangpersonal: 728

Städare och hemservicepersonal: 235

Snickare, murare och andra byggnadsarbetare: 186

Övriga yrken: 1 926