Nyheter

System för prövning av fusk hotas av regeringskrisen

Lagrådsremiss. Ett ny nationell nämnd för prövning av forskningsfusk och möjlighet att överklaga till domstol skulle bli verklighet nästa år. Nu riskerar den att stoppas på grund av höstens osäkra parlamentariska läge.

Publicerad

Den nya nämnden föreslogs i en lagrådsremiss i somras. Medan varje enskilt universitet i dag hanterar fusk i sina egna led skulle nu en ny nationell oredlighetsnämnd skapas dit universitet och samtliga högskolor ska överlämna sina misstankar om forskningsfusk.

Lagrådsremissen föreslår också att besluten om oredlighet ska kunna överklagas av den enskilde forskaren till förvaltningsdomstolen, eftersom besluten ”kan få långtgående konsekvenser för den berörda forskaren och kan påverka denne på ett mycket ingripande sätt”. Som exempel på följder nämns indragen forskningsfinansiering och försvårande av framtida möjligheter till forskningsfinansiering.

På grund av det parlamentariska läget kommer dock, enligt vad Lag & Avtal inhämtat från en källa på utbildningsdepartementet, den nya ordningen inte att kunna genomföras nästa år, såvida den inte tas upp av en ny regering i en ändringsbudget.