avtalsrörelsen 2023

Taxiavtalet: Transport varslar om blockad och strejk

Parterna är eniga om svårigheten att rekrytera och behålla personal i taxinäringen. Men i flera lönefrågor råder oenighet.

Förhandlingarna mellan Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om nytt Taxiavtal har strandat, främst i frågan om löneökningar. Nu varslar fackförbundet om stridsåtgärder.

Publicerad Uppdaterad

uppdatering!

Tillfällig paus i medlingen

Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, pausade onsdagen den 23 augusti medlingen för att på egen hand fortsätta förhandlingarna. Därmed sätter Transport även blockadvarslet på vänt.

Om parterna inte lyckats enas om nytt avtal senast den 4 september klockan 04:00 bryter såväl blockad som strejk ut i enlighet med tidigare lagda varsel.

De inkopplade medlarna kommer att träda in igen den 31 augusti, om det skulle behövas. Detta meddelade Transport i ett pressmeddelande på onsdagskvällen 23 augusti.

Transport vill ha högre löner för taxiförarna. Dessutom vill förbundet göra ändringar i garantilöneuppräkningen för dem som har lön i procent samt införa fler steg i tariffsystemet för att premiera yrkeserfarenhet.

Motparten Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som är en del av Transportföretagen, har inte i tillräcklig grad hörsammat Transports krav, anser fackförbundet.

”För att få fler till yrket och som stannar kvar måste vi ha stabilare lönenivåer, där erfarenhet och kompetens premieras. Trots att arbetsgivarna delar taxibranschens problembild så säger de nej till alla nödvändiga lösningar” kommenterar Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Annika Nordin, förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivarförbund, anser att varslet kan skada branschen. ”Taxinäringen drabbades hårt av pandemin och det här varslet riskerar att försvåra branschens återhämtning. I förlängningen kan varslet leda till färre jobb och högre priser för taxitjänster” kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Transport lade sitt varsel igår, tisdag. Från den 25 augusti kan det bli blockad mot nyanställning, inhyrning, övertid samt mertidsarbete. Blockaden gäller alla arbetsgivarorganisationens medlemsföretag.

Från den 4 september kan konflikten komma att trappas upp till strejk på sex namngivna företag, alla i södra Sverige. Transport varslar om strejk sex dagar, datum som är utspridda under september.

Medlingsinstitutet har utsett tre medlare i tvisten: Robert Schön, tidigare vice VD i Industriarbetsgivarna; Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef på Svenska Elektrikerförbundet samt Gerald Lindberg, före detta andre ordförande Livsmedelsarbetareförbundet.

Läs mer: