Nyheter

Tjänstemän jobbar sex timmar övertid i veckan

Tjänstemän jobbar i genomsnitt sex timmars övertid varje vecka. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån som Unionen analyserat. Statistiken visar också att de som inte får övertidsersättning ofta jobbar mer övertid.

Publicerad

– Sveriges tjänstemän har en hög arbetsbelastning. Men det är ohållbart att så många jobbar så mycket övertid. Om det inte finns tid till fritid, med vila och återhämtning, finns risk att alltfler drabbas av stressrelaterade sjukdomar, säger Unionens ordförande Martin Linder, i ett pressmeddelande. 

Tillsammans arbetade Sveriges 224 000 tjänstemän 1,3 miljoner övertidstimmar per vecka under 2018.

– Det är ohållbart! Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetaren hinner med sina arbetsuppgifter under arbetsdagen, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Män jobbar i genomsnitt jobbar mer övertid än kvinnor. I Dalarna, Norrbotten och Jönköpings län var det störst andel tjänstemän som jobbade övertid. Av de som angav att de jobbade övertid jobbade tjänstemännen i Värmland, Halland och Västernorrlands län i genomsnitt flest antal övertidstimmar i veckan.

Majoriteten av tjänstemännen som arbetar övertid får ersättning för sitt arbete. Men statistiken visar att tjänstemän som inte får ersättning för sin övertid i genomsnitt jobbar fler övertidstimmar än de som får ersättning.