Nyheter

Transport stämmer Foodora i AD

Ett cykelbud från Foodora på jobb. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ett cykelbud från Foodora på jobb. Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETSRÄTT. Transport stämmer Foodora i Arbetsdomstolen. Förbundet vill att AD reder ut om en medlem fortfarande var anställd av Foodora efter att han blivit hänvisad till ett egenanställningsföretag.

Publicerad

Transports medlem hade en tillsvidareanställning hos Foodora som cykelbud. Anställningen upphörde den 26 juni 2019. Men från den 27 juni 2019 till den 26 juni 2021 arbetade han fortsatt åt Foodora på ett sådant sätt att han kan anses ha varit arbetstagare hos bolaget, hävdar Transport.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Förbundet framhåller i stämningsansökan till AD att cykelbudets anställning enligt huvudregeln i las varit en tillsvidareanställning. Transport menar att cykelbudet avskedades utan att det ens fanns någon saklig grund för uppsägning. Därför yrkar Transport att Foodora ska betala 200 000 kronor i allmänt skadestånd till honom.

Det var när cykelbudet skulle gå över från att köra bud med cykel till att göra det med moped som Foodora ska ha hänvisat honom till ett annat bolag, Pay Salary Sverige AB, som är ett egenanställningsföretag. Det innebär att bolaget enbart har skyldighet att betala lön, skatter, arbetsgivaravgifter, semesterersättning och att upprätta lönebesked. Pay Salary Sverige AB har inget ansvar för leda och fördela arbetet, framhåller Transport.

Transports medlem sökte inte själv upp egenanställningsbolaget och träffade inte heller någon av dess företrädare för en anställningsintervju. Medlemmen fick bara ett mejl skickat till sig från Pay Salary med ett avtal om intermittent anställning. På avtalet finns inga datumangivelser. Det är inte heller undertecknat av någon, hävdar förbundet. Men avtalet avser arbetsuppgifter som mopedförare enligt instruktion antingen från Pay Salary eller direkt genom Foodora.

Från att Transports medlem anställdes som cykelbud hos Foodora i februari 2019 använde han Foodoras app när han skulle utföra sina arbetsuppgifter. Efter det att han fick avtalet från Pay Salary fick han inga nya användaruppgifter till appen. Transport vill att AD bedömer om cykelbudet varit anställd av Foodora även efter den 26 juni 2019 eller inte.

Som Transport bedömer det har Foodora skjutit in ett egenanställningsföretag som avtalspart och administratör mellan sig och medlemmen. ”Konstruktionen är vanligt förekommande i den nya delningsekonomin”, konstaterar förbundet.

Medlemmens arbetsuppgifter ska inte ha förändrats i jämförelse med den arbetsperiod som omfattades av anställningsavtalet med Foodora. Förbundet framhåller att det måste vara fråga om en verklig förändring av arbetsförhållandena för att slutsatsen ska kunna vara att han inte längre skulle vara anställd av Foodora.

”Det är Foodora som ringt och efterfrågat en förklaring om han avböjt uppdrag i appen”, skriver Transport.