Nyheter

Två miljoner i vite för säljare på Marginalen Bank

Foto: Tomas Oneborg/Svd/TT
Foto: Tomas Oneborg/Svd/TT

En före detta säljare på Marginalen Bank förbjuds vid vite av två miljoner kronor att röja eller utnyttja företagshemligheter från banken.

Publicerad

Säljaren på Marginalen Bank anklagas för att ha tagit med sig hemlig information om kunder till sitt nystartade företag.

Säljaren slutade sin anställning på Marginalen Bank den 27 juni förra året. Då slöt han och banken ett samarbetsavtal mellan banken och hans nystartade företag om förmedling av presumtiva kunder för olika former av kreditgivning.

Nu anklagas säljaren för att under sin pågående anställning på Marginalen Bank ha skickat över att stort antal handlingar som omfattas av banksekretess och som utgjort bankens företagshemligheter till bland annat sin privata e-postadress. Han ska under perioden 3 februari–27 juni 2017 ha sänt i väg 50 e-postmeddelanden, varav 32 innehållit uppgifter om bankens kunder och 18 kreditpromemorior avseende bankens kunder.

Marginalen vände sig därför till tingsrätt för att snabbt stoppa mannen genom ett förbud enligt lagen om företagshemligheter.

”Informationen är till sin karaktär sådan att den kan användas på ett sätt som allvarligt kan skada Marginalen” skriver banken.

Marginalen Bank är övertygad om säljaren tänkt använda informationen för att sälja den vidare till konkurrenter till Marginalen Bank. Banken misstänker att informationen utnyttjats kommersiellt redan första halvåret 2017 och att man utreder omfattningen av skadorna i form av förlorade kunder just nu.

Tingsrätten fattade ett interimistiskt beslut utan att säljaren fick chansen att höras eftersom han riskerade att förvärra skadan och för att det var brådskande.

Tingsrätten skriver: ”Enligt tingsrätten finns det inte möjlighet för Marginalen att effektivt skydda sitt anspråk på annat sätt än genom ett interimistiskt vitesförbud”.

Säljaren förbjuds vid vite av två miljoner kronor att röja eller utnyttja de aktuella företagshemligheterna fram till dess målet slutligt har avgjorts.

Säljaren har överklagat beslutet till Arbetsdomstolen som ännu inte avgjort fallet.