Avtalsrörelsen

Tvist om stridbar undersköterska

Undersköterskan Peter Magnusson blev känd när han i TV kritiserade den rasistiska jargongen på jobbet. Södertälje sjukhus anser att han har samarbetsproblem. Nu har omplaceringen av den stridbara undersköterskan blivit en fråga för Arbetsdomstolen.

Publicerad
Peter Magnusson Foto: Scanpix
Peter Magnusson Foto: Scanpix

Det är Södertälje sjukhus och arbetsgivarförbundet Pacta som stämmer Kommunalarbetareförbundet. Sjukhuset vill att Arbetsdomstolen fastställer att undersköterskan, sedan han omplacerats från Intensivvårdsavdelningen till den geriatriska kliniken, ska vara skyldig att utföra arbete.

Stämningen kommer sig av att Kommunal har lagt ett tolkningsföreträde enligt paragraf 34 i medbestämmandelagen. Förbundet gör gällande att Peter Magnusson inte har arbetsskyldighet.

Parallellt med den här tvisten har det förts såväl lokala som centrala förhandlingar kring Peter Magnusson och konflikten med arbetskamraterna. De har gällt anställningsskyddslagen, kollektivavtalet och meddelarfriheten. Peter Magnusson blev känd i januari och februari förra året. Då var han med i Sveriges televisions program Debatt. Där slog han larm om främlingsfientligheten, gränsande till rasism, som han anser finns bland personalen på intensivvårdsavdelningen.

Efter det har Peter Magnussons relation till många av kollegerna varit ansträngd. Sjukhuset hävdar att det försökt lösa relationsproblemen, men utan att lyckas. I stämningsansökan hävdar arbetsgivaren också att Peter Magnusson har samarbetsproblem och inte rättar sig efter chefernas direktiv. Det är huvudskälen till att sjukhuset mot hans vilja omplacerat Peter Magnusson. Åtgärden har stöd i kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser, hävdar sjukhuset.

Nu blir frågan för Arbetsdomstolen att pröva om Kommunals tolkningsföreträde mot arbetsskyldigheten en giltig åtgärd.

Peter Magnusson fick pris

Arbetsdomstolen 22 januari, Mål A 10/10

I höstas fick Peter Magnusson tidningen Kollegas Civilkuragepris på 10 000 kronor. Orsaken var att vågade framträda i TV-programmet Debatt i januari.