Debatt

Unionen: Så kan Spotify göra för att slippa utvisningar

Det är självfallet viktigt att de personer som kommer till Sverige och arbetar inte ska behöva drabbas av en arbetsgivares misstag och bli utvisade. Det bästa sättet att undvika att sådana situationer uppstår är att personerna också har en möjlighet att bevaka sina rättigheter och inkluderas i vår arbetsmarknad, skriver Malin Wulkan, biträdande chefsjurist, och Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen.
Det är självfallet viktigt att de personer som kommer till Sverige och arbetar inte ska behöva drabbas av en arbetsgivares misstag och bli utvisade. Det bästa sättet att undvika att sådana situationer uppstår är att personerna också har en möjlighet att bevaka sina rättigheter och inkluderas i vår arbetsmarknad, skriver Malin Wulkan, biträdande chefsjurist, och Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen.

DEBATT. Spotifyfallet satt fokus på hur en seriös arbetsgivare ska agera för att arbetstillstånd inte ska dras in och arbetstagaren riskera att utvisas. I dagens regelverk finns en obalans då arbetstagare utan egen förskyllan drabbas hårdast när arbetsgivaren brister i sitt ansvar. Unionen lösningen är att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal.

Publicerad

För Unionen är det viktigt att regelverket kring arbetskraftsinvandring är utformat så att det finns möjligheter för arbetsgivare som inte hittar nödvändig kompetens i Sverige att anställa utländsk arbetskraft. Samtidigt är det en självklar utgångspunkt att villkoren för arbetskraftsinvandrare ska vara i nivå med villkoren i svenska kollektivavtal.

Arbetskraftsinvandring ska ske på de villkor som är gängse på arbetsmarknaden. Det ska inte vara möjligt att utnyttja arbetskraft från tredje land och heller inte att på ett mer övergripande plan att dumpa villkor.

Det förtjänar att särskilt lyftas fram att tjänstepension en central och viktig kollektivavtalad förmån. Att inte teckna avtal om och betala premier för tjänstepension för berörda tjänstemän är inte ett mindre allvarligt fel eller misstag, vilket antyds i Sofia Erikssons inlägg om Spotify.

Läs också - Sofia Eriksson:

De viktiga frågor som Spotifyfallet satt fokus på är dels hur en seriös arbetsgivare ska agera för att arbetstillstånd inte ska dras in, på grund av mindre allvarliga och oavsiktliga misstag, och arbetstagaren riskera att utvisas, dels att det i dagens regelverk finns en obalans då det är den berörda arbetstagaren som utan egen förskyllan drabbas hårdast när arbetsgivaren brister i sitt ansvar.

Unionens utgångspunkt är att den naturliga lösningen på detta är att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal. Genom detta förenklas till att börja med hanteringen hos Migrationsverket och riskerna att oklarheter kring vad regler innebär och hur rapportering ska göras minskar.

Huvudskälen till detta är att skyldighet att teckna pensioneringsavtal följer av kollektivavtalet och att det uppstår ett gemensamt intresse hos arbetsgivaren att göra rätt och hos den fackliga parten att bevaka att arbetsgivaren gör rätt, för att säkerställa att medlemmar och presumtiva medlemmar tillförsäkras de rättigheter som följer av kollektivavtalet.

I det konkreta exemplet tror vi att ”missen” inte hade uppstått och om så ändå skett att denna hade sannolikt uppdagats och kunnat rättats till på eget initiativ, så att fråga om återkallelse av arbetstillstånd aldrig hade aktualiserats.

För Unionen är det också viktigt att personer som i egenskap av arbetskraftsinvandrare är tillfälligt i Sverige har en möjlighet att omfattas av vårt svenska sätt att reglera frågor på arbetsmarknaden och bevaka sina intressen. Av det skälet har Unionen sedan många år tillbaka ett gästmedlemskap för denna grupp.

Det är självfallet viktigt att de personer som kommer till Sverige och arbetar inte ska behöva drabbas av en arbetsgivares misstag och bli utvisade. Det bästa sättet att undvika att sådana situationer uppstår är att personerna också har en möjlighet att bevaka sina rättigheter och inkluderas i vår arbetsmarknad så att grunden till diskussionen om utvisning inte behöver uppstå.

Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen, och Malin Wulkan, bitr chefsjurist Unionen