Arbetsdomstolen

Unionen tar strid för uppsagd klubbordförande

Fackförbundet Unionen vill att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar en uppsägning av en medlem som arbetade på det amerikanska bolaget NCH Europé INC. Enligt förbundet sades medlemmen, som var ordförande för den lokala facklubben, upp utan saklig grund.

Publicerad

Enligt Unionens stämningsansökan som lämnats in till Arbetsdomstolen, mot arbetsgivaren och Svensk Handel, hade medlemmen påtalat brister i företagets informations och förhandlingsskyldighet och också krävt skadestånd för detta. Han hade också påtalat brister i arbetsmiljön för företaget.

Bolagets svenska verksamhet bedrivs genom en filial i Kista. Där tillhandahåller bolaget oljor, avfettningsmedel, rengöringsutrustning, desinfektionsmedel till industrin och restauranger och andra verksamheter.

Den 29 november 2019 blev mannen enligt förbundet sjukskriven i utmattningssyndrom fram till den 13 december samma år. Därefter har han varit sjukskriven i olika sjukskrivningsgrader fram till i våras. Från slutet av april i år ska han dock ha arbetat heltid.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är, enligt stämningsansökan, att bolaget ska ha anlitat en konsult för att få stöd i arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsfrågorna. 

Konsulten startade ett rehabiliteringsarbete med medlemmen och även en utredning gällande kränkande särbehandling. Inom ramen för det arbetet ska det ha uppstått spänningar mellan förbundets medlem och huvudskyddsombudet å ena sidan och konsulten å andra sidan, om hur arbetet ska bedrivas.

Bolaget ska sedan ha sagt upp både medlemmen och huvudskyddsombudet av personliga skäl, något som förbundet anser har skett utan saklig grund.

Förbundet hävdar att uppsägningen gjorts på grund av omständigheter som är kopplade till medlemmens uppdrag som ordförande och facklig förtroendeman.

Unionen yrkar att uppsägningen av medlemmen ogiltigförklaras och att bolaget ska betala 175 000 kronor i allmänt skadestånd till honom för brott mot anställningsskyddslagen, las.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev