Avtalsrörelsen

Vårdförbundet: SKL vill inte ta till sig lönestatistiken

Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Ulf Huett
Niclas Lindahl. Foto: Jörgen Appelgren

I lönefrågan tycks parterna Vårdförbundet och SKL/Sobona stå mycket långt ifrån varandra, att döma av parternas bloggar. På avtalsbloggen skriver Vårdförbundets förhandlingschef att motparten, förhandlingschefen Niclas Lindahl på SKL, inte vill ta till sig den befintliga lönestatistiken för sjuksköterskor.

Publicerad

Medlarna fortsätter träffa parterna för att försöka få till stånd ett nytt vårdaval, uppger Arbetet.

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg är på bloggen kritisk till att Niclas Lindahl talar om lönenivåer i vården och hävdar att det är inkomsten man ska titta på.

”Med det menas din grundlön plus alla fasta tillägg, men även den rörliga OB-ersättningen. Det är nämligen den sammanlagda inkomsten SCB använder när de jämför lön och löneutveckling för landets invånare. Men hur många andra tjänstemän arbetar dygnets alla timmar, årets alla dagar, så som många gör i vården? Är det rimligt att räkna in ersättning för att du arbetar när familjen har ledigt, under barnens lov, när vännerna vill träffas på helgen? OB-ersättningen är ju ersättning för obekväm arbetstid, det handlar om att du kompenseras för att du arbetar när alla andra är lediga och för ett kvälls- eller nattarbete som dessutom sliter rejält på hälsan. Det är inte lön” skriver hon bland annat.

Hon konstaterar att på tio år har medellönen ökat med 8264 kronor och att det innebär en löneökning på 826 kronor i månaden. Är det en löneökning? Frågar hon sig i bloggen.

Annelie Söderberg menar att om politikerna som ger SKL/Sobona mandat i förhandlingarna inte vill ta till sig av statistiken kanske de borde lyssna på medarbetarna ute i verksamheterna.

Motparten Niclas Lindahl skrev för en månad sedan i ”Arbetsgivarbloggen” att sjuksköterskornas löneläge oftast återges felaktigt. Enligt SKL:s statistik låg medellönen på 32 749 kronor i månaden. Niclas Lindahl menade att sjuksköterskorna förbättrat sitt löneläge mest, om man jämför med andra yrkesgrupper på senare år. Han trycker på att lokal lönebildning är en förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta satsa på viktiga yrkesgrupper.